Skočiť na hlavný obsah
Kto sme a čo robíme

GAMO to sú špecializované služby kybernetickej bezpečnosti, vývoj softvérových riešení a profesionálne cloud služby.

 

Navrhujeme a implementujeme opatrenia vhodné na podporu kybernetickej aj funkčnej bezpečnosti podnikov. Máme vybudované vlastné cloudové riešenie, založené na najnovších technológiách, spĺňajúce medzinárodné štandardy v oblasti bezpečnosti. Prevádzkujeme Security Operation Center (SOC) na báze zdieľaných služieb v spolupráci s nadnárodným partnerom.

Zohľadňujeme individuálne požiadavky, špecifiká odvetvia a aktuálnu IT architektúru klientov. Dohliadame na nepretržitú funkčnosť systémov. V prípade výskytu problému sme pripravení ho rýchlo identifikovať a poskytnúť účinnú technickú pomoc. Na požiadanie zabezpečujeme aj nepretržitú prevádzku v režime 24 x7.

Staňte sa súčasťou tímu špecialistov, konzultantov a fanúšikov IT. Dávame zelenú otvorenej komunikácii a tvorivosti.

Profesionalita, odbornosť, kvalita poskytnutých služieb a podpora po realizácii sú pre nás jasnou prioritou.

Poslanie a hodnoty, ktorých sa držíme

Naším poslaním je poskytovanie profesionálneho IT v oblasti cloudových služieb, kybernetickej bezpečnosti, vývoja a prevádzky softvérových riešení. Prostredníctvom nich dokážu naši zákazníci efektívne riadiť svoje podnikanie. Úspech zákazníka, dosiahnutý vďaka našim riešeniam, je pre nás nesmierne dôležitý.

 

  • Čestný a korektný prístup ku zákazníkom
  • Spokojný zákazník s poskytnutou službou v komplexnosti, čase a kvalite
  • Motivovaní zamestnanci a vytváranie podmienok pre ich neustále zlepšovanie sa
  • Tímová práca, vzájomné vzťahy bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie
  • Budovanie dobrého mena spoločnosti, duševného vlastníctva a všetkých aktív spoločnosti
  • Dodržiavanie legislatívy, noriem bezpečnosti a kvality
  • Flexibilita v riadení a rozhodovaní
  • Kontinuálne zlepšovanie a inovácie
  • Budovanie, uchovávanie a zdieľanie znalostí
30+
rokov skúseností v IT oblasti
3
Lokality
100+
Úspešných
projektov
1
Centrum podpory
53 000
Monitorovaných incidentov ročne

Manažment spoločnosti

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI
TOP MANAŽMENT
DOZORNÁ RADA
 
Ing. Kristián Alakša
predseda predstavenstva
 
Ing. Monika Vilimová
člen predstavenstva
 
Iveta Milčíková
podpredseda
 
Ing. Kristián Alakša
generálny riaditeľ
 
Ing. Zuzana Omelková
obchodný riaditeľ
 
Ing. Monika Vilimová
realizačný riaditeľ
 
Ing. Zuzana Omelková
predseda dozornej rady
 
Ing. Dušan Lovič
člen dozornej rady
 
Martin Vosko
člen dozornej rady

Partneri

a
a
a
a

Vyberáme z histórie

2022
Integrovaný manažérsky systém sme rozšírili o systémy manažérstva: služieb ISO/IEC 20000-1:2018 a kontinuity podnikania ISO 22301:2019.
2021
Doprajte si pokojný spánok, vaše firemné aktíva chránia experti na kyberbezpečnosť. 30 rokov skúseností na IT trhu.
2020
S pandémiou a opatreniami sme sa vďaka vysokej miere digitalizácie procesov dokázali rýchlo vyrovnať.
2019
Náš prieskum odhalil, že 53% slovenských firiem má reálnu skúsenosť s bezpečnostným incidentom.
2018
Náš expertný liekový systém je súčasťou eZdravia, ako aj viacerých nemocničných a ambulantných IS.
2017
25% nárast klientov, ktorí využívajú prostredie GAMO Cloud.
2016
Vybudovali sme GAMO Cloud prvé 100% virtualizované dátové centrum na Slovensku na technológii VMware.
2015
GAMO Smart zóna, mobilné aplikácie s redakčným systémom a sieťovou analytikou. Incident Management System - monitoring systémov.
2014
Posilnili sme realizačné kapacity pre vývoj softvérových riešení. Výsledkom bola mobilná aplikácia Aesculap Lekárnička.
2013
Získali sme certifikáciu systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 a systému informačnej bezpečnosti ISO 27001.
2012
Nové organizačné usporiadanie. Zmeny vo vedení, udržanie stability, kľúčových zamestnancov aj kompetencií.
2011
Riešenia v oblasti vzdelávania a školení neustále získavajú nových spokojných klientov.
2010
Portfólio sme rozšírili o dLearning, TAP System na platforme Microsoft WPF či AesculapNet.
2009
Úspešne sme sa recertifikovali na ISO 9001:2008, potvrdili partnerstvá : HP, IBM, Microsoft, Lenovo, Cisco Systems, VMware
2008
Najvyššia úroveň partnerstva so spoločnosťou Microsoft - GOLD Certified partner.
2007
Ukončenie outsourcing kontraktu so Železiarňami Podbrezová a.s. Plné prevzatie riadenia pôvodnými akcionármi.
2006
CISCO Systems ocenila GAMO ako najrýchlejšie rastúceho partnera za rok 2006.
2005
Dohoda medzi Železiarne Podbrezová a GAMO o pričlenení odboru Informatiky ŽP ku GAMO - Outsourcing IT.
2004
Stali sme sa najrýchlejšie rastúcim obchodným partnerom Hewlett Packard.
2003
Za 4 mesiace sme na 82 zákazníckych miest nasadili: od sieťovej infraštruktúry až po inštaláciu 81 serverov a dodávky 1000 PC.
2002
Získali sme certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000
2001
Oslávili sme 10 výročie založenia. Počítače GAMO PRO sú kvalitné zariadenia do podnikového prostredia.
2000
Konzultácie, školenia, projektové riadenie, systémová integrácia a komplexné riešenia IS.
1999
GAMO sa transformuje na akciovú spoločnosť. Realizujeme jedinečný projekt v rámci ropovodných IS.
1998
Špecializujeme sa na riešenia bezpečnosti v globálnych sieťach WAN.
1997
Podporujú nás Novell, Microsoft a Intel, absolvujeme školenia a získavame znalosti a certifikácie.
1996
Prepájame viac ako 1000 počítačov umiestnených na 140 poštách po celom Slovensku.
1995
Poskytujeme komplexné riešenie IS - počítače, registračné pokladne a operačné systémy pre Obchodné domy Stred v rôznych lokalitách.
1994
Viac ako 200 lekární a distribútorov liečiv zo Slovenska komunikuje vďaka nám cez systém ISYS-Pharm.
1993
Organizujeme konferenciu o počítačových sieťach Lannet. Stali sme sa Novell Authorized Education Center.
1992
Prezentujeme na výstave výpočtovej techniky INVEX v Brne. GAMO zakladá Autorizované školiace stredisko Novell.
1991
V októbri sa päťčlenné konzorcium transformuje na GAMO, spol. s r. o. a zamestnáva prvých ľudí.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.