O nás

Vízia

GAMO – poskytovateľ IT služieb a riešení na báze najmodernejších cloudových technológií.

Základné hodnoty firmy

 • Čestný a korektný prístup k zákazníkom.
 • Spokojný zákazník s poskytnutou službou v komplexnosti, čase a kvalite.
 • Motivovaní zamestnanci a vytváranie podmienok pre ich neustále zlepšovanie sa.
 • Tímová práca, vzájomné vzťahy bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie.
 • Budovanie dobrého mena spoločnosti, duševného vlastníctva a všetkých aktív spoločnosti.
 • Dodržiavanie legislatívy, noriem bezpečnosti a kvality.

Naša Stratégia

Našou stratégiou je dlhodobé pôsobenie na trhu podporené vysokou kvalitou služieb. Ako firma s vyše 25 ročnou históriou dokážeme vyriešiť požiadavky u náročných zákazníkov. Dokonalé poznanie dynamicky sa meniacich potrieb v oblasti IT je zárukou obojstranne hodnotného partnerského vzťahu s našimi zákazníkmi.

Rozhodnutie vybrať si GAMO ako partnera prináša zákazníkom možnosť komplexne pokryť svoje požiadavky v oblasti IT jediným profesionálnym dodávateľom. Sme schopní prebrať na seba všetku zodpovednosť garantujúc vysokú odbornosť, overené know-how a partnerský prístup. Týmto sa zákazník môže sústrediť na svoj vlastný core biznis a spoliehať sa na kvalitnú IT podporu svojich biznis riešení.

 

KOMPETENCIE A SKÚSENOSTI

GAMO je partnerom s overenými skúsenosťami v poskytovaní IT riešení určených pre menšie firmy, ako aj pre náročných zákazníkov vyžadujúcich kontinuálnu prevádzku IT systémov.

Pri tvorbe našich riešení vychádzame zo znalosti potrieb a požiadaviek každého zákazníka, zo špecifík jeho odvetvia a tiež z jeho aktuálnej IT situácie. Preto dokážeme navrhnúť riešenie, spĺňajúce tieto potreby, ktoré má pre zákazníka skutočný prínos. Naším cieľom bolo a aj zostáva, aby riešenie umožňovalo zákazníkovi jeho ďalší rast a rozvoj s minimálnymi nákladmi.

Zákazníkom sme schopní poskytovať podporu počas celej doby prevádzky  IT systému. Nielen pasívny dohľad, ale aj aktívny manažment celého IT prostredia.

 

 

Mať konkurenčnú schopnosť je pre každú firmu nevyhnutné. Preto je GAMO špecializované na také IT riešenia a služby, ktoré zákazníkom prinášajú zvýšenie ich konkurenčnej schopnosti v podmienkach globálneho trhu a konkurencie.

Zabezpečenie efektívnej prevádzky fungovania IT systémov je pre nás prioritou. IT systémy sú pre firmy čoraz dôležitejšou súčasťou ich úspešného fungovania. Veľmi však záleží na spôsobe ako sú vo firme implementované a tiež využívané.

Manažment spoločnosti

PREDSTAVENSTVO
SPOLOČNOSTI
TOP
MANAŽMENT
DOZORNÁ
RADA
 
Ing. Július Voskár
predseda predstavenstva
 
Mgr. Peter Luby
člen predstavenstva
 
Iveta Milčíková
podpredseda predstavenstva
 
Ing. Július Voskár
generálny riaditeľ
 
Mgr. Peter Luby
obchodný riaditeľ
 
Iveta Milčíková
ekonomická riaditeľka
 
Ing. Ivan Luby
technický riaditeľ
 
Ing. Július Tomka
predseda dozornej rady
 
Ing. Dušan Lovič
člen dozornej rady
 
Ing. Ivan Luby
člen dozornej rady

Partneri

 

 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a