Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Pre väčšinu priemyselných podnikov je každodennou samozrejmosťou evidovať a vydávať pracovné povolenia pre externé firmy. Pre dodávateľov, subdodávateľov, dokonca aj interných zamestnancov pohybujúcich sa a pracujúcich v priestoroch výrobných spoločností platia rovnaké pravidlá v oblasti bezpečnosti práce, s ktorými sa musia nielen oboznámiť, ale ich formou testu potvrdiť a dodržiavať. Modul AVPP zjednodušuje a eliminuje papierový systém evidencie a vydávania pracovných povolení v podnikoch. Prehľadne pokryje zvyčajne časovo náročnú agendu BOZP pracovníka. Ide o zastrešenie činností ako sú organizovanie prezentácii a školení, realizácia samotného testovania, vyhodnocovanie testov, vydávanie osvedčení, preškoľovanie, vedenie databázy respondentov, sledovanie platnosti školení atď. Všetky tieto úkony Modul AVPP v plnej miere nahradí, minimalizuje neproduktívnu administratívu, automatizuje a digitalizuje. Celý proces je zabezpečený a prebieha bez účasti poverenej osoby za BOZP. Zodpovedný pracovník sa orientuje už len v prehľadných tabuľkách s výsledkami, je upozorňovaný na termíny znovuobnovenia BOZP v prípade konkrétnych osôb.

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
REST API
POŽIADAVKY NA LICENCIE
OpenSource nástroje
AKTUÁLNA VERZIA
1.1.31
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
Bude oznámené
KÓD PRODUKTU
50e21

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.