Logo GAMO na stiahnutie

Autorské práva

Logotyp na tejto stránke je majetkom spoločnosti GAMO a.s. Používanie, kopírovanie, distribúcia a iná reprodukcia na akékoľvek účely je povolená len po výslovnom súhlase spoločnosti GAMO a.s. Bližšie informácie na stránke Právne.

Pravidlá používania logotypu GAMO

Logotyp spoločnosti GAMO a.s. tvorí názov spoločnosti - GAMO a pod ním text charakterizujúci obsah jej činnosti - INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Farebnosť loga

  • farba názvu spoločnosti GAMO je červená, PANTONE E 86-1 Warm Red C, RAL 3020, CMYK C:0 M:90 Y:100 K:0
  • spodný text INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE je čierny

Používanie loga

Logo sa odporúča používať na biely podklad, ak to nie je možné, je vhodné preferovať svetlý podklad. V prípade podkladu tmavej farby je potrebné zvoliť inverzné riešenie farby lišty a textu. Ak nie je možné použiť logo v originálnej farebnosti, všetky časti logotypu sa zjednocujú do jedného farebného tónu - čiernej.

Minimálna veľkosť loga

Minimálna veľkosť loga v tlačenej podobe je 2 cm na šírku, v podobe pre zobrazenie na monitore menšie ako 80 pixelov na šírku. V prípade, že je používané logo minimálnych veľkostí, je možné vypustiť zo spodnej časti text INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE.

Logo na stiahnutie

 
Logotyp vo farebnom vyhotovení
Logotyp v jednofarebnom vyhotovení
 
formát EPS
 
formát AI (PC)
 
formát AI (Mac)
 
formát CDR (v9)
 
formát JPG
 
formát GIF
 
formát PNG
 
Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť