Kariéra

Informačné technológie, riešenia a služby otvárajú neobmedzené možnosti pre určovanie trendov, rast, rozvoj zručností a okamžitý prístup k informáciám.
Chceš byť pri tom?

Staň sa súčasťou GAMO tímu špecialistov, konzultantov, kolegov a fanúšikov IT. Ľudí, ktorí vyznávajú podobné hodnoty, spájajú pracovné výzvy s priateľskou firemnou kultúrou a atmosférou. Sme vekom alebo názormi mladí ľudia. Dávame zelenú otvorenej komunikácii a tvorivosti pri návrhoch riešení v prospech klientov. Pozri, aktuálne obsadzované pozície, možno hľadáme do tímu práve Teba.

 

Voľné pracovné pozície

 • Architekt SW

  Koniec výberového konania: 15.06.2021 Umiestnenie: Banská Bystrica

  Od architekta závisí, v akom dome, ako komfortne sa nám bude žiť. Rovnako v IT svete  „hlavný staviteľ“ svojím umom zásadne ovplyvní výsledok. To či bude klient spokojný, budú splnené jeho biznis požiadavky je aj jeho zásluhou. Navrhuje reálne kontúry a väzby riešení, ktorým následne ďalší kolegovia vdýchnu život. Jeho pozícia a úloha v tíme špecialistov je jedinečná, nemožno ju suplovať. Do návrhov riešení vkladá gro zo svojich skúseností a znalostí technológií. Nachádza riešenia pre integráciu rôznych systémov, aby vo výsledku hrali v prospech klienta a fungovali za každých okolností.

  ARCHITEKT SW

  Ak máš ambície spolupodieľať sa na veľkých projektoch, poď k nám do tímu špecialistov, venuj sa rozvoju a realizácií riešení a služieb pre našich klientov. Neváhaj, pošli nám životopis na kariera@gamo.sk

  Aká práca na Teba čaká?
  • Nesmierne dôležitá z pohľadu dodávania architektonických plánov v očakávanej kvalite a čase (v oblasti logického a fyzického návrhu riešenia).
  • Plná nových výziev. Zlepšovať a inovovať činnosti, výraznou mierou sa angažovať, definovať konkurencieschopnosť a potenciál rozvoja riešení klientov.

   

  Aké činnosti sú všeobecne očakávané a vykonávané?
  • Účasť na projektoch z hľadiska integrácie nových systémov a výberu vhodného riešenia.
  • Vytváranie designu / architektúry IT systému.
  • Modelovanie cieľových i stávajúcich riešení. 
  • Analýza a odhad náročnosti technických požiadaviek na zmeny informačných sietí.
  • Komunikovanie s analytikmi, IT developermi, dodávateľmi riešení a zákazníkmi.
  • Navrhovanie riešení zohľadňujúce architektonické štandardy, časové a zdrojové obmedzenia. 
  • Navrhovanie architektúry IT aplikačných riešení s cieľom dosiahnuť najlepšiu efektivitu, výkonnosť, flexibilitu a udržateľnosť / prevádzkovateľnosť riešenia.
  • Nachádzanie optimálneho riešenia medzi business potrebami a technologickými obmedzeniami. 
  • Vyhodnocovanie implementačných alternatív z pohľadu celkovej IT architektúry. 
  • Tvorba a správa modelu enterprise architektúry.
  • Ladenie dátových štruktúr za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu. 
  • Analýza nových nástrojov, produktov a technológií. 
  • Správa, rozvoj a dohľad nad dodržiavaním integračných štandardov. 
  • Vytváranie dokumentácie. 
  • Sledovanie technologického vývoja vo svojej odbornej oblasti.

   

  Ideálny Architekt SW so sebou do tímu prináša:
  • Výborné analytické a komunikačné zručnosti
  • Znalosť IT architektúry a integračných vzorov
  • Schopnosť navrhovať a dokumentovať riešenia
  • Modelovanie v UML, BPMN a ArchiMate
  • Znalosť softwaru Enterprise Architect
  • Programovanie v JAVA, Angular apod.
  • TOGAF, SAP, GIS, ITIL - sú výhodou
  • Certified Architect (Open CA) - je výhodou
  • Praktické skúsenosti s analytickými nástroji a nástrojmi CASE (Rational XDE)
  • Prístup orientovaný na zákazníka
  • Zodpovednosť - Samostatnosť - Tvorivosť
  • Aktívny prístup k riešeniu problémov s dôrazom na efektívnosť a dôslednosť

  Preberá zodpovednosť za technické navrhnutie projektu, prípravu a kontrolu technickej IT dokumentácie, trvalý rozvoj produktu/riešenia, efektívne riadenie členov tímu, prípravu podkladov pre súťaže a sledovanie technologických a obchodných trendov v oblasti daného produktu.

   

  Prečo sa oplatí prísť práve k nám?
  • Perspektíva v modernej IT firme s 30 ročnými skúsenosťami
  • Tvorivá práca s modernými technológiami 
  • Možnosť sebarealizácie a odborného rastu – vzdelávanie, školenia a certifikácie
  • Možnosť pracovať formou Home Office
  • Sick day
  • Vlastná reštaurácia, Občerstvenie počas pracovnej doby: káva, čaj, ovocie - zdarma
  • Účasť v DDS
  • MultiSPORT karta na športové vyžitie a relax po práci
  • Možnosť zapožičania si auta na súkromné účely
  • Zaujímavé mzdové ohodnotenie, mzda 2 300,- EUR/mesiac. Môže byť aj vyššia v závislosti od znalostí, skúseností a praxe + odmeny za výkon a kvalitu.


  Radi sa o Tebe dozvieme viac. Neváhaj a pošli svoje CV a motivačný list na kariera@gamo.sk

  V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov poskytuje uchádzač o pracovnú pozíciu odoslaním dokumentov súvisiacich s výberovým konaním  súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosti GAMO a.s., so sídlom Kyjevské nám. 6, Banská Bystrica,  za účelom výberového konania, a to po dobu 90 dní. Uchádzač o zamestnanie môže uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

  Máš k obsadzovanej pozícii otázky? Napíš a pošli nám ich prostredníctvom kontaktného formulára, radi ich zodpovieme.

   

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť