Skočiť na hlavný obsah

Informačné technológie, riešenia a služby otvárajú neobmedzené možnosti pre určovanie trendov, rast, rozvoj zručností a okamžitý prístup k informáciám.
Chceš byť pri tom?

Staň sa súčasťou GAMO tímu špecialistov, konzultantov, kolegov a fanúšikov IT. Ľudí, ktorí vyznávajú podobné hodnoty, spájajú pracovné výzvy s priateľskou firemnou kultúrou a atmosférou. Sme vekom alebo názormi mladí ľudia. Dávame zelenú otvorenej komunikácii a tvorivosti pri návrhoch riešení v prospech klientov. Pozri, aktuálne obsadzované pozície a pošli nám životopis na kariera@gamo.sk Možno hľadáme do tímu práve Teba!

 

Voľné pracovné pozície

 • Analytik

  Koniec výberového konania: 31.05.2024 Umiestnenie: Banská Bystrica (primárne)

  Do tímu, venujúceho sa primárne vývoju zákazníckych SW riešení, hľadáme spoľahlivého člena, ktorý bude schopný prevziať zodpovednosť za splnenie zákazníckych požiadaviek a to návrhmi komplexných SW riešení alebo rozvoj existujúcich.

  ANALYTIK

  Ak máte vášeň pre analýzu a dizajn softvérových systémov a chcete mať priamy dopad na ich vývoj a implementáciu, vaša kariéra by mohla napredovať práve u nás. V tejto úlohe budete zodpovedný za zber a spracovanie požiadaviek, návrh systémovej funkcionality a tvorbu komplexnej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pre úspešné dodanie a prevádzku softvérových riešení. Ponúkame prostredie, kde sa vaše nápady a technické schopnosti môžu rozvinúť a kde vaša práca bude mať bezprostredný vplyv na úspech našich klientov.

   

  Čo je náplňou práce, aké úlohy budete plniť v našom tíme?

  • Zbierať a spracovávať požiadavky, ktoré povedú k návrhu a vzniku SW riešení alebo jeho častí.
  • Navrhovať funkcionalitu systému a vytvárať požadované výstupy: 
   • Obchodné zámery. 
   • Detailné funkčné špecifikácie. 
   • Testovacie scenáre. 
   • Inú požadovanú dokumentáciu potrebnú pre implementáciu SW diela a jeho prevádzky. 
  • Poskytovať podporu pri implementácii systému a jeho testovaní.
  • Spolupracovať v rámci prideleného tímu, prípadne riadiť zverený realizačný tím v rozsahu požiadaviek na analytickú činnosť. 

   

  Očakávame tieto zručnosti a osobnostné predpoklady:

  • Praktické skúsenosti s návrhom informačných systémov alebo jeho častí.
  • Skúsenosti s návrhom integračných rozhraní.
  • Základné grafické cítenie pre potreby návrhov používateľských rozhraní.
  • Dôsledná znalosť SQL a jeho použitie v praxi.
  • Pokročilá znalosť UML.
  • Znalosť Enterprise Architect: základný prehľad a používanie.
  • Znalosti v oblasti integrácie informačných systémov pomocou rozhraní typu SOAP a REST.
  • Analytické myslenie, systematický a proaktívny prístup, zodpovednosť a tímovosť.

   

  Požadované vzdelanie a ďalšie pracovné predpoklady:

  • Stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa; štúdium technické, zamerané na IT prípadne manažment.
  • Jazykové znalosti - Anglický jazyk -  úroveň B2
  • Prax min. 3 roky na pozícii analytik.    

   

  Čo ponúkame? Benefity

  • Možnosť ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu.
  • Sebarealizácia.
  • Príjemné a moderné pracovné prostredie.
  • Káva, čaj, nápoje, ovocie zadarmo počas pracovnej doby.
  • Možnosť pracovať formou Home office.
  • HW (vlastný NTB, MT).
  • Účasť v DDS.
  • 3 Sick days.
  • MultiSPORT karta na športové vyžitie a relax po práci.
  • Firemné teambuildingové akcie.
  • Základná mzda od 2000 EUR + KPI (výška platu nie je konečná a závisí od skúseností a znalostí kandidáta).


  Radi sa o Tebe dozvieme viac. Neváhaj a pošli svoje CV a motivačný list na kariera@gamo.sk

  V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov poskytuje uchádzač o pracovnú pozíciu odoslaním dokumentov súvisiacich s výberovým konaním  súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosti GAMO a.s., so sídlom Kyjevské nám. 6, Banská Bystrica,  za účelom výberového konania, a to po dobu 90 dní. Uchádzač o zamestnanie môže uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

  Máš k obsadzovanej pozícii otázky? Napíš a pošli nám ich prostredníctvom kontaktného formulára, radi ich zodpovieme.
 • SLA manažér

  Koniec výberového konania: 31.05.2024 Umiestnenie: Banská Bystrica

  Do tímu, venujúceho sa primárne vývoju zákazníckych SW riešení, hľadáme spoľahlivého člena, ktorý bude schopný prevziať zodpovednosť za podporu prevádzky zákazníckych riešení podľa parametrov platných SLA zmlúv.

  SLA MANAŽÉR
   

  Čo je náplňou práce, aké sú zodpovednosti SLA manažéra v našom tíme?

  • Návrh, prevádzka, podpora a rozvoj dohodnutých riešení poskytovaných služieb (SLA) alebo ich častí. 
  • Kontrola a zabezpečenie dosahovania splnenia plánovaných cieľov v plánovanom objeme, kvalite a nákladoch.
  • Plnenie činností v zmysle pokynov vedúceho oddelenia, projektového manažéra alebo vedenia spoločnosti.
  • Zodpovednosť za správu pridelených zmlúv zákazníkov, vrátane dosahovania stanovenej marže.
  • Poznanie zákazníkov a ich prostredia. 
  • Aktívna koordinácia realizácií  na strane zákazníka, zabezpečenie proaktívneho prístupu pri poskytovaní služieb zákazníkom. 
  • Analytické činnosti v oblasti zákazníckych riešení, ako aj pravidelný reporting zákazníkovi a vedeniu spoločnosti. 
  • Riadenie implementačných činností v rámci prideleného realizačného tímu a  podľa dohodnutých parametrov. 
  • Zbieranie a prideľovanie požiadaviek zákazníka realizačným teamom.  
  • Spolupráca s ostatnými oddeleniami, tímami pri spracovaní ponúk pre zákazníka.  

   

  Zručnosti a osobnostné predpoklady:

  • Skúsenosti s riadením IT služieb pre zákazníkov.
  • Základné technologické znalosti v IT.  
  • Znalosti a skúsenosti v oblasti procesného manažmentu, manažmentu služieb (BP, ITIL, BCM). 
  • Porozumenie základným bezpečnostným princípom. 
  • Analytické myslenie, systematický a proaktívny prístup, zodpovednosť.
  • Tímový hráč s dobrými komunikačnými schopnosťami.

   

  Požadované vzdelanie a ďalšie pracovné predpoklady:

  • Stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa; štúdium technické, zamerané na IT prípadne manažment.
  • Jazykové znalosti - Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
  • Vodičský preukaz B
  • Prax min. 2 roky v oblastiach: Manažment zákazníkov, Manažment IT tímu, Manažment procesov a/alebo Projektový manažment.  
  • Kurz / certifikácia ITIL je výhodou.  

   

  Čo ponúkame? Benefity

  • Možnosť ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu.
  • Sebarealizácia.
  • Príjemné a moderné pracovné prostredie.
  • Káva, čaj, nápoje, ovocie zadarmo počas pracovnej doby.
  • Možnosť pracovať formou Home office.
  • HW (vlastný NTB, MT).
  • Účasť v DDS.
  • 3 Sick days.
  • MultiSPORT karta na športové vyžitie a relax po práci.
  • Firemné teambuildingové akcie.
  • Základná mzda 1500 EUR a odmeny vo výške 30% zo základnej mzdy kvartálne, po splnení a vyhodnotení kvartálnych cieľov.


  Radi sa o Tebe dozvieme viac. Neváhaj a pošli svoje CV a motivačný list na kariera@gamo.sk

  V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov poskytuje uchádzač o pracovnú pozíciu odoslaním dokumentov súvisiacich s výberovým konaním  súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosti GAMO a.s., so sídlom Kyjevské nám. 6, Banská Bystrica,  za účelom výberového konania, a to po dobu 90 dní. Uchádzač o zamestnanie môže uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

  Máš k obsadzovanej pozícii otázky? Napíš a pošli nám ich prostredníctvom kontaktného formulára, radi ich zodpovieme.
 • Vedúci divízie SLA SW

  Koniec výberového konania: 31.05.2024 Umiestnenie: Banská Bystrica - primárne

  Hľadáme spoľahlivého vedúceho tímu pre IT systémy a technológie. Staňte sa lídrom v oblasti IT a povedzte svoje slovo v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti.

  VEDÚCI DIVÍZIE SLA SW
   

  Hľadáme skúseného a energického vedúceho tímu, ktorý bude zodpovedať za širokú škálu úloh, od riadenia a motivácie tímu až po strategické plánovanie a implementáciu IT riešení.

  Čo je náplňou práce, aké sú zodpovednosti Vedúceho divízie SLA v našom tíme?

  • Zabezpečuje fungovanie zvereného pracovného tímu v súlade s prijatými plánmi, platnými metodikami a postupmi.
  • Koordinuje zamestnancov divízie pri zabezpečovaní realizácie úloh a vykonávate kontrolu plnenia úloh.
  • Kontroluje produktové a ekonomické plnenie zverených produktových skupín.
  • V súčinnosti s riaditeľom úseku, vedúcim programovej kancelárie a vedúcimi divízií navrhuje opatrenia na zabezpečenie ekonomickej efektívnosti jednotlivých zákaziek a následne koordinujete a kontrolujete ich realizáciu.
  • V súčinnosti s riaditeľom úseku definuje ciele zamestnancom divízie, a zároveň zabezpečuje ich vyhodnotenie.
  • Kontroluje vykazovanie prácností, evidenciu výkonov a aktuálnosť technickej dokumentácie a kontroluje realizáciu nápravných opatrení.
  • Navrhuje optimálne riešenia, ich realizáciu a koordináciu v požadovanej kvalite a termínoch, čím prispieva k dobrému menu spoločnosti.
  • Zabezpečuje prevádzku a rozvoj zverených častí informačných systémov a technológií.
  • Zodpovedá za technické riešenie a kvalitatívne a kvantitatívne plnenie jednotlivých zákaziek a zvereného pracovného tímu a seba samého. Zodpovedá za technické riešenia špeciálnych zákazníckych projektov, zodpovedá za plánovanie, koordináciu, zmluvné zabezpečenie a realizáciu príslušných zmlúv a obchodných prípadov.
  • Spoluzodpovedá za bezproblémový chod divízie.
  • Zodpovedá za (samo)vzdelávanie v oblasti svojej odbornosti a plnenie plánu vzdelávania zvereného pracovného tímu.
  • Zodpovedá za ochranu a bezpečnosť dotknutých osobných údajov všetkých zainteresovaných strán v zmysle poučenia spoločnosti.
  • Realizuje úlohy riadiaceho, organizačného a kontrolného charakteru v rámci zvereného pracovného tímu.
  • Reprezentuje zverený pracovný tím voči nadriadeným jednotkám spoločnosti.
  • Zabezpečuje prevádzku a rozvoj zverených častí informačných systémov a technológií.
  • Sleduje a vyhodnocuje trendy v jednotlivých prvkoch a segmentoch.
  • Predkladá návrhy na zlepšenie a podieľa sa na tvorbe a zavedení nových produktov a služieb.

   

  Zručnosti a osobnostné predpoklady:

  • Preukázané vodcovské a riadiace schopnosti.
  • Skúsenosti s vedením a motiváciou tímu.
  • Vynikajúce komunikačné a prezentačné zručnosti.
  • Schopnosť samostatnej a tímovej práce.
  • Schopnosť analytického myslenia a riešenia problémov.
  • Znalosť platných metodických a procedurálnych postupov v oblasti IT.
  • Znalosť trendov v oblasti IT systémov a technológií.
  • Preukázané skúsenosti vo vedení a riadení IT tímov.
  • Výborné analytické a strategické myslenie.
  • Schopnosť riešenia krízových situácií a zvládania stresu.
  • Znalosť moderných technológií a trendov v IT oblasti.
  • Znalosť projektového riadenia a metodiky.
  • Riadiace a organizačné schopnosti, presnosť, dôslednosť.

   

  Požadované vzdelanie a ďalšie pracovné predpoklady:

  • Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania.
  • Jazykové znalosti - Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
  • Vodičský preukaz B
  • Prax min. 5 rokov, skúsenosti v oblasti IT systémov a technológií.   

   

  Čo ponúkame? Benefity

  • Možnosť ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu.
  • Sebarealizácia.
  • Príjemné a moderné pracovné prostredie.
  • Káva, čaj, nápoje, ovocie zadarmo počas pracovnej doby.
  • Možnosť pracovať formou Home office.
  • HW (vlastný NTB, MT).
  • Účasť v DDS.
  • 3 Sick days.
  • MultiSPORT karta na športové vyžitie a relax po práci.
  • Firemné teambuildingové akcie.
  • Základná mzda od 2 000 EUR mesačne + KPI 30% zo ZM. Výška platu nie je konečná a závisí od skúseností a znalostí kandidáta.

   


  Radi sa o Vás dozvieme viac. Neváhajte a pošlite svoje CV a motivačný list na kariera@gamo.sk

  V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov poskytuje uchádzač o pracovnú pozíciu odoslaním dokumentov súvisiacich s výberovým konaním  súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosti GAMO a.s., so sídlom Kyjevské nám. 6, Banská Bystrica,  za účelom výberového konania, a to po dobu 90 dní. Uchádzač o zamestnanie môže uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

  Máte k obsadzovanej pozícii otázky? Napíšte a pošlite nám ich prostredníctvom kontaktného formulára, radi ich zodpovieme.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.