Skočiť na hlavný obsah
Ochránime vaše dáta

Niet pochýb o tom, že dáta sú životne dôležitou súčasťou každej firmy. Ich strata môže znamenať výpadok príjmov, poškodenie reputácie, stratu zákazníkov, porušenie legislatívy a ohrozenie firmy. Až 90% firiem, ktoré stratili prístup k dátam na viac ako 5 dní, ukončilo činnosť do jedného roka.

S obavami preto sledujeme dramaticky narastajúce množstvo kybernetických útokov. Na veľkosti nezáleží – jednotlivec, malá firma alebo medzinárodná korporácia – pre útočníkov je zaujímavý každý.

Microsoft myslí na neúmyselné zmazanie dát, a preto ponúka možnosti a nástroje na ich obnovu po dobu 30 až 93 dní. Vedeli ste však, že priemerný čas odhalenia útoku je až 200 dní? Berte do úvahy tento fakt pri vytváraní retenčnej politiky.

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Sieťová bezpečnosť

Testy zraniteľnosti

Bezpečnosť priemyselných systémov

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Konzultácie a vzdelávanie

SECaaS

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

Analýza kybernetickej odolnosti IT

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.