Skočiť na hlavný obsah
Vývoj SW

Aplikácia, web, modul

Vyvinieme softvér, ktorý naplní vaše biznis ciele. Ujasníme si očakávania, zosúladíme predstavy so zadaním, presne popíšeme požiadavky a navrhneme riešenie, ktoré vo finále svojou funkčnosťou bezprecedentne prekoná balíkové produkty.
Využívame projektové riadenie, agilné metódy vývoja aj implementácie a dôsledne kontrolujeme kvalitu finálneho produktu aj jeho výrobu.

Pribúdajú dopyty na identifikáciu spôsobov ako optimalizovať procesy, znižovať prevádzkové náklady a zjednodušiť prácu. Hľadáte overeného riešiteľa, s ktorým by ste skonzultovali vašu biznis požiadavku?

Prečo sa oplatí dôverovať našim službám?
FUNKČNOSŤ
Výsledkom vývoja je aplikácia, informačný systém alebo webové riešenie, na ktoré sa môžete plne spoľahnúť.
EFEKTIVITA
Naše riešenia prispievajú k štandardizácii procesov, znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.
SKÚSENOSTI
Prax s biznis kritickými aplikáciami nám umožňuje bezproblémovo navrhovať riešenia pre vysoký počet používateľov.
Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie služby vývoja softvérových riešení v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Vývoj softvérových riešení na mieru

Návrh podnikových IS

Integračné služby

Manažérske prehľady

Master Data Management

Expertný liekový systém Aesculap

Digitálne dvojča

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.