Skočiť na hlavný obsah

Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť GAMO a.s., si ako špecialista na kyberbezpečnosť uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť. Poznatky a skúsenosti ukazujú, že najväčšou chybou pri bezpečnostných incidentoch je človek sám, a je nutné zamerať sa predovšetkým na vzdelávanie širokej verejnosti. Od detí cez tínedžerov a mladých ľudí ku dospelosti. Preto sme sa rozhodli pre zadefinovanie úskalí v každom veku a osvetu v dlhodobom projekte. Ste v sieti safe?! Viac

Zlé hygienické návyky v používaní informačných technológií si ľudia do práce prinesú zo súkromného života. Za drvivou väčšinou bezpečnostných incidentov vo firme je nepozornosť a chyby zamestnancov.

Prvým krokom osvety voči verejnosti GAMO vytvorilo krátke edukatívne videá, ktoré prezentujú jednoduchým jazykom návody, tipy a triky pre vyhnutie sa rizikám v každodennom používaní mobilu či počítača vo videách Ochráňte svoje dáta a Sú komunikačné aplikácie bezpečné?

Keďže vieme, že najdôležitejšia je prevencia a edukácia už u najmladšej generácie, druhým krokom bolo šírenie osvety, zameranej na deti a mládež a ich skúsenosti v kyberpriestore.

V prvej časti sme vytvorili dotazník Si v sieti safe? Tým sme zisťovali, ako sa deti správajú na internete so zameraním na kyberšikanu. Partnerom v tejto aktivite nám bol youtuber Selassie, ktorý prieskum spropagoval na svojom youtube kanáli.

Prieskum Si v sieti safe vyplnilo 3099 tínedžerov a výsledky nás utvrdili v problémovom správaní sa tínedžerov na sieťach. Z analýzy psychologičky doc. ThDr. Mgr. Slávky Karkoškovej, PhD., vyplýva, že dievčatá sa na nete správajú rizikovejšie. Viac údajov z prieskumu nájdete v grafoch a infografike.

V druhej časti CSR projektu, smerovanej k širšiemu detskému a mladému publiku, sa stalo našim partnerom OZ IPčko, internetová poradňa pre mladých, poskytujúca psychologickú pomoc mládeži 24/7. Do prieskumu Online vreckári sa zapojilo 2541 respondetov. Bol výraznejšie zameraný na kyberbezpečnosť a ochranu súkromia: ochranu osobných údajov, platobných kariet či používania kamery a streamu v telefónoch, tabletoch a počítačoch. Okrem Selassieho sme na spoluprácu prizvali aj infuencerky Karolina Valentová a Cheryl Kindl. Výsledky prieskumu nájdete v grafoch a infografike.

SI V SIETI SAFE ?

Prieskumu sa zúčastnilo 3 099 tínedžerov

Mladí a ich správanie s neznámymi na internete

Až 78% detí sa stretlo s tým, že ich niekto neznámy oslovil cez sociálnu sieť

Graf 1 - Napísal Ti niekto cudzí na sociálnu sieť?

Viac ako 52% detí neznámemu odpovedalo. A to až 64% dievčat a 46% chlapcov

Graf 2 - Odpísal si mu?

22% dievčat poslalo fotografiu niekomu neznámemu, kto ju kontaktoval cez sociálne siete

Graf 3 - Poslal/a si niekomu takému svoju fotografiu?
Infografika - Dievčatá sú náchylnejšie posielať fotografie niekomu neznámemu, kto ich kontaktoval cez sociálne siete

Skúsenosti s kyberšikanou

Takmer 24% dievčat a 15% chlapcov zažilo situáciu, že niekto z kamarátov a známych sa im vyhrážal zverejnením či preposlaním nelichotivej fotografie
Graf 5 - Vyhrážali sa ti kamaráti/spolužiaci, že zverejnia alebo pošlú tvoju nepeknú fotčku niekomu inému
Až 34% dievčat a 29%ˇchlapcov pozná niekoho, kto šíri nelichotivé videá o spolužiakoch alebo kamarátoch
Graf 7 - Poznáš niekoho, kto šíri nelichotivé videá o psolužiakoch / kamarátoch / známych po sieti?
S kyberšikanou sa nikomu nezdôverí takmer polovica obetí
Graf 9 - Pokúsil si sa s posmeškami, vyhrážaním, alebo zdieľaním nelichotivých videí niekomu zdôveriť? Komu?

ONLINE VRECKÁRI

Prieskumu sa zúčastnilo 2 541 respondentov

Používanie platobných kariet pri platbe online

Až 9,1% opýtaných pristupuje nekriticky k platbe kartou

Až 9,1% opýtaných pristupuje nekriticky k platbe kartou. To znamená, že kartou platia všade, kde sa dá a neoverujú si bezpečnosť portálu. Ide predovšetkým o staršie vekové skupiny nad 18 rokov

Graf 2 - Ako využívaš bankomatovú kartu na platbu cez internet?
Dievčatá v mladom veku častejšie nekriticky používajú platbu kartou

Kamera na zariadeniach

S nezabezpečenou kamerou sa na internete pohybuje až 21,1% mladých ľudí

Graf 4 - Aké máte zabezpečenie kamery na zariadení?

Ako najrizikovejšia skupina z hľadiska zabezpečenia kamery sa javí vekové rozhranie 13-15 rokov. Najčastejšie majú kameru stále k dispozícii a najmenej podnikajú bezpečnostné opatrenia - prelepenie kamery či vypnutie kamery

Z prieskumu tiež vyplynulo, že väčšina mladých si na počítači kameru buď vypína, alebo prelepuje. Na tabletoch či mobiloch však nie

Kamera a stream

Každý piaty mladý človek streamuje online
Veková skupina 10-15 rokov streamuje častejšie, pričom majú aj najčastejšie nezabezpečenú kameru. Tkatiež majú častejšie nezabezpečený profil na sociálnej sieti.

Potvrdilo sa, že najčastejšie streamuje skupina mladých vo veku 10-15 rokov, pričom tieto deti nespĺňajú základnú požiadavku prevádzkovateľov mať nad 15 rokov

Zaujímavý fakt z prieskumu

Prístup k osobným údajom a ich posielanie

Až 15,3% mladých ľudí má nezabezpečený profil na sociálnej sieti a vystavuje sa tak vysokému riziku

Mladí ľudia, ktorí žijú na dedine častejšie nekriticky zadávajú osobné údaje na internete.

Graf 8 - Ako máš zverejnené profilové info o sebe na sociálnych sieťach?
2,2 percent nemá problém poslať dôverné informácie ako adresa, číslo občianskeho, či platobnú kartu komukoľvek
10,5% mladých sa pri posielaní dôverných informácií správa nekriticky
Grafy 11

Vyplýva tiež, že staršie osoby sú nekritickejšie v preposielaní odfotených či už občianskych preukazov alebo kariet. Väčšina hovorí, že ich posielajú iba ľuďom, ktorým dôverujú.

Výskumná vzorka

Si v sieti safe?

Graf 12 - Vek a pohlavie respondentov prieskupu SI V SIETI SAFE?

Online Vreckári

Graf 13 - Vek a pohlavie respondentov prieskupu online vreckári

®2020-2021

4 tipy ako byť safe

Neznáma wifi

Nechoď na wifinu, čo nepoznáš

Neznáma wifi

Neotváraj správu od cudzích

Neznáma wifi

Nedaj meno a heslo kade-tade

Neznáma wifi

Čekni viac o kyberbezpečnosti

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.