Skočiť na hlavný obsah
Vzdelávanie je prevencia

Znížime mieru ohrozenia bezpečnosti IT a OT

Zdá sa vám problematika kybernetickej bezpečnosti náročná a komplexná? Poradíme a nasmerujeme vás k optimálnemu postupu pre zvýšenie úrovne bezpečnosti vašej firmy. Sme pripravení poskytnúť podporu a konzultácie. Zaškolíme IT-čkárov na osvojenie si princípov problematiky. Vzdelávaním zamestnancov, ktorí pristupujú do firemných systémov, znížime mieru ohrozenia bezpečnosti.

Radi by ste sa dozvedeli viac? Napíšte nám, pošleme vám záznam z webinára, kde sme sa venovali práve tejto téme.

Prečo si vybrať naše služby
OUTSOURCING
Naši špecialisti sú schopní prevziať zodpovednosť za čiastočný alebo plný výkon bezpečnostných služieb.
VZDELÁVANIE
Bezpečnostné znalosti a ostražitosť pracovníkov patria k základným prvkov ochrany a prevencie pred útokmi. Školenia kybernetickej bezpečnosti zameriavame na praktické ukážky ako identifikovať pokusy útočníkov.
SECURITY BY DESIGN
Bezpečnosť si vyžaduje organizačné, technické aj personálne zabezpečenie. Sme pripravení poskytnúť podporu a konzultácie pri implementácii bezpečnostných opatrení do reálnych nástrojov a systémov. Poradenstvo pre nasadenie medzinárodných štandardov.
Hľadáte inú formu podpory kybernetickej odolnosti? V ponuke máme ďalšie služby.
Najčastejším problémom je podceňovanie reálnych hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A preto nečakajte a obráťte sa s požiadavkami priamo na nás.

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Sieťová bezpečnosť

Testy zraniteľnosti

Bezpečnosť priemyselných systémov

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Konzultácie a vzdelávanie

SECaaS

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

Analýza kybernetickej odolnosti IT

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.