Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Modul Nákladový model umožňuje alokovať náklady produktov a služieb hlavnej knihy na jednotlivé koncové produkty prostredníctvom údajov o výnosoch, početnostiach a prostredníctvom definovaných alokačných kľúčov. Alokácia prebieha niekoľkými krokmi, pri ktorých sa náklady evidované v rámci hlavnej knihy alokujú postupne na jednotlivé nákladové objekty.

 

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
Dátové sady: administrácia a výber dátovej sady, nad ktorou prebiehajú alokačné procesy. Import údajov: import dát hlavnej knihy, výnosov a početností zo súborov v CSV formáte. Súčasťou importu je aj kontrola existencie účtov, stredísk a základných produktov v číselníkoch aplikácie. Importované údaje je možné pred použitím ručne upraviť. Číselníky: administrácia číselníkov. Číselníky je možné napĺňať ručne aj importom zo súboru v XLSX formáte. Číselník Základných produktov obsahuje aj službu na vytvorenie importného súboru priamo z Centrálneho produktového katalógu SPDM. Alokácie: administrácia alokačných kľúčov a pravidiel alokácií na jednotlivé nákladové objekty vrátane kontroly správnosti nastavení. Definície alokácií je možné napĺňať aj importom zo súboru v XLSX formáte. Výpočet: vykonanie procesu alokácie. Reporting: generovanie tlačových výstupov v XLSX formáte s kontingenčnou tabuľkou s možnosťou používateľského nastavenie štruktúry výstupu.
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
WebService: SOAP 1.2, REST, FileSharing
POŽIADAVKY NA LICENCIE
Oracle Database 19c Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux Server
AKTUÁLNA VERZIA
1.6.0
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
1. 5. 2023
KÓD PRODUKTU
50e15

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.