Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Elektronické colné konanie poskytuje prívetivé a intuitívne užívateľské prostredie pre spracovanie zásielok z krajín mimo EÚ od ich vstupu do krajiny a jeho colno-deklaračného skladu. Umožňuje naskladnenie zásielok, úpravu detailných informácií zásielky, priradenie zásielok k zákazníkom, avizáciu zákazníkov pre získanie doplňujúcich informácií o zásielke potrebných k colnému konaniu, evidenciu splnomocnení a iných príloh k zásielke. Umožňuje vytvorenie a odoslanie elektronického colného vyhlásenia, samotnú komunikáciu s colnou správou a prepustenie zásielky do voľného obehu ako aj odoslanie údajov do externého systému pre potreby jej doručenia adresátovi a výberu vyrubeného colného dlhu. Ide komplexné riešenie s množstvom biznis procesov a integrácií, ktoré podporujú hlavný cieľ – elektronické colné vysporiadanie zásielky. Aplikácia je určená pre colných deklarantov a ďalších zamestnancov podieľajúcich sa na príjme a ďalšom spracovaní zásielok z tretích krajín.

Riešenie okrem primárnej funkcie obsahuje:

  • Elektronické colné konanie
  • ICS2/LVC
  • Machine Learning
  • Mobilná aplikácia: skenovanie zásielok

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
Zásielky: evidencia zásielok počas celého ich životného cyklu v rámci colného konania. Colná deklarácia: detail colnej deklarácie a komunikácie s colnicou, vytvorenie, úprava a odoslanie elektronického colného vyhlásenia, história komunikácie s colnicou, prílohy. Zákazníci: evidencia zákazníkov, vytvorenie nových zákazníkov, prepojenie zákazníkov na zásielky, evidencia príloh: splnomocnenia k zastupovaniu v colnom konaní. Mailový klient: evidencia došlých a odoslaných e-mailov v komunikácii so zákazníkmi, prepojenie na zásielky, evidencia príloh. Administrácia: správa číselníkov, evidencia správ webových služieb, procesy so zásielkami, nastavenie parametrov aplikácie. Štatistiky: online štatistické informácie k počtu dostupných podacích čísel, k voľnej sume zabezpečenia, k nevybaveným / nepriradeným e-mailom.
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
WebService: SOAP 1.2, REST, FileSharing
POŽIADAVKY NA LICENCIE
Oracle Database 19c Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux Server
AKTUÁLNA VERZIA
1.7.7 build 1 @08.08.2022
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
1. 5. 2023
KÓD PRODUKTU
50e14

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.