Skočiť na hlavný obsah
Flexibilita a rýchlosť

Špecifické riešenie
Privátny cloud

Privátny cloud je jasnou voľbou pre špecifické riešenia, keď bežné cloud servery nedokážu splniť požadované parametre, napríklad 3D grafickú akceleráciu. GAMO privátny cloud poskytuje vďaka vlastnostiam technológie VMware flexibilitu bez obmedzení, a zároveň úsporu prevádzkových nákladov s dobou konfigurácie rádovo v minútach. Ku privátnemu cloudu poskytujeme monitoring IT systémov a služieb v režime 24/7.

 

5 KROKOV PRE ÚSPEŠNÚ MIGRÁCIU V každom migračnom procese aplikujeme prvky bezpečnosti - prístupy, šifrovanie dát, sieťové prepojenia na iné systémy.

Prečo si vybrať cloud od GAMO?
SPOĽAHLIVÝ CLOUD
Dátové centrum spĺňa požiadavky TIA 942 pre úroveň Tier III. Garantujeme vysokú dostupnosť (High Availability) až 99,97 %, čo predstavuje maximálny výpadok 13,5 minúty za mesiac. Neporovnateľné s vlastnou serverovňou.
CLOUD SECURITY
Garantujem vysokú úroveň bezpečnosti. Certifikácia podľa ISO 27001, informačná bezpečnosť, ISO 27018 ochrana osobných údajov v cloude.
PODPORA PRI MIGRÁCII DO CLOUDU
VPN, bezpečnosť alebo zálohovanie prispôsobíme individuálnym požiadavkám. Spoľahnúť sa môžete na našich systémových špecialistov, prevedú vás celým procesom migrácie.
MONITORING
Monitoring prevádzky IT systémov a služieb priamo v cloude s možnosťou využitia Zákazníckeho centra GAMO. Operátori riadia vzniknuté incidenty podľa ich druhu a závažnosti.
Hľadáte inú cloudovú službu? V ponuke máme aj ďalšie produkty.
Ideálne riešenia umožňujúce flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu, nielen pre inovácie a rozvojové projekty, ale aj pre nečakané situácie a nestabilné obdobia.

Virtuálne dátové centrum | IaaS

Privátny cloud

Databáza MS SQL | DBaaS

GAMO Drive úložisko

Objektové úložisko

Kubernetes

Zálohovanie ako služba | BaaS

Disaster Recovery v cloude

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.