Skočiť na hlavný obsah
Backup as a Service

Ako bezpečne zálohovať do cloudu?

Ako ochrániť systémy a údaje pred stratou spôsobenou zlyhaním hardvéru alebo výpadkom v dôsledku kybernetického útoku spôsobeného ransomvérom? Služba BaaS umožňuje zálohovanie aplikácií z virtualizovaných systémov (VM) vo vašej infraštruktúre alebo v GAMO Cloud. Zálohou dát do cloudu získavate transparentnú cenovú politiku v závislosti od počtu zálohovaných VM a obsadeného diskového priestoru. Vy sami si určíte, ktoré kritické dáta chcete chrániť a čas, kedy má byť cloud záloha aktívna.

 

Sme tu pre každého, kto si uvedomuje dôležitosť zálohovania. Či už sa rozhodnete pre zálohovanie a obnovu dát ako službu, alebo vás presvedčí objektové úložisko pre ukladanie veľkých objemov dát, spolu navrhneme optimálne riešenie s najlepším pomerom účel/cena/bezpečnosť.

Výhody zálohovania v GAMO Cloud
DÁTA V CLOUDE NA SLOVENSKU
Dáta sú výhradne umiestnené na Slovensku a neopúšťajú krajinu. Zálohovanie používa End-to-End kryptovanie s využitím SSL, bez potreby nastavenia VPN. Dáta sú zakryptované ešte pred opustením vášho sieťového perimetra.
JEDNODUCHOSŤ OVLÁDANIA
Cez web portál pre zálohovanie máte pod kontrolou všetky úlohy, politiku zálohovania, stav a výsledok jednotlivých úloh spolu s reportingom. Zálohovať môžete manuálne alebo naplánovať automatické pravidelné zálohy.
OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV
Vďaka granulárnej replikácii zálohujete len Vami vybrané servery a dáta. Objem prenesených dát cez Multi-Gbps linky je neobmedzený. WAN akcelerácia je v cene služby. Pre zálohovanie postačuje aj VMware Free ESXi.
SPOĽAHLIVÝ CLOUD
Dodržiavame najvyššie bezpečnostné štandardy v oblasti cloudu. Zálohovacia infraštruktúra je umiestnená v Tier III datacentrách, ktoré spĺňajú kritériá NBU, ako aj podmienky certifikácie ISO 27001 a ISO 27018.
Hľadáte inú cloudovú službu? V ponuke máme aj ďalšie produkty.
Ideálne riešenia umožňujúce flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu, nielen pre inovácie a rozvojové projekty, ale aj pre nečakané situácie a nestabilné obdobia.

Virtuálne dátové centrum | IaaS

Privátny cloud

Databáza MS SQL | DBaaS

GAMO Drive úložisko

Objektové úložisko

Kubernetes

Zálohovanie ako služba | BaaS

Disaster Recovery v cloude

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.