Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Riešenie je vysoko špecializovaný informačný systém, ktorý zabezpečuje všetky požiadavky ‚back-office‘ v oblastiach podpory a prevádzky logistických centier.
Jednotný systém pre spracovanie agend slúži na evidenciu a kontrolu dát súvisiacich s finančným tokom, s riadkami pokladničných výkazov logistických uzlov a so širokým spektrom služieb poskytovaných zákazníkom ako napríklad automatizácia činností Centra spracovania poštového platobného styku.
Hlavnými zákazníkmi a používateľmi sú pracoviská spracovania agend patriace pod oblasť vysporiadania finančných transakcií. Výsledkom činností je príprava účtovnej dávky do SAP a príprava súboru pre prevádzkovú štatistiku ako aj rozsiahle prevádzkové reporty a výpisy.

 

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
Spoločná agenda; Procesy spracovaní a dávok; Pokladničný výkaz; Mesačné agendy; Chybové konanie; Denné záznamy DPH; Integrované obslužné miesto; Poštová peňaženka; E-kolok; Tovar; Fiškál; Dôchodky NO; Výplata dávok OO; SIPO; PPS; Služby Poštovej banky; Odvody a prídely pôšt; Výherné kupóny; Evidencia Hospodárskych operatívnych výdavkov; Žreby; Pokladničná disciplína; TIPOS; Ticketportal; Administrácia: používatelia, role, oznamy; Dokumenty: užívateľské príručky k jednotlivým aplikáciám JSSA; Prehľady.
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
WebService: SOAP 1.2, REST, FileSharing
POŽIADAVKY NA LICENCIE
Oracle Database 19c Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux Server
AKTUÁLNA VERZIA
5.18.0 build #1721 @28.9.2022
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
1. 5. 2023
KÓD PRODUKTU
50e11

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.