Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Modul Globálny dátový sklad je globálne dátové úložisko hlavných geografických, priestorových environmentálnych, sociálnych a prevádzkových údajov. Dochádza v ňom k uloženiu, spracovaniu, správe a agregácii dát pre ich následné využitie prostredníctvom reportingu alebo integrácie do iných informačných systémov. Globálny dátový sklad zabezpečuje plnenie špecifických predpokladov pre analytické spracovanie dát prostredníctvom nástrojov a napĺňa potreby integrovaných modulov, ako napríklad Business Intelligence (BI) a G3D platforma.

Globálny dátový sklad získava svoju obsahovú náplň z transakčných a referenčných systémov. Integruje sa v rámci celej spoločnosti, nie iba v rámci jednotlivých oddelení. Dáta sú rozdelené podľa ich typu, nie podľa aplikácií, v ktorých vznikli. Do globálneho dátového skladu sú dáta integrované z produkčných databáz alebo z iných externých zdrojov a sú uchovávané počas celej doby jeho existencie. Modul Globálneho dátového skladu zabezpečuje online prístup všetkým aplikáciám k dátam, ktoré je možné prostredníctvom analytických nástrojov efektívne vyťažiť. Ide o základnú funkcionalitu zberu a kontroly dát.

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
Modul RDBMS; Integračný a komunikačný modul.
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
SOAP; REST; FileShare; Dátové pumpy; Messaging
POŽIADAVKY NA LICENCIE
MSSQL Server; Oracle Database; PostgreSQL
AKTUÁLNA VERZIA
1.0.1 build 1 @01.12.2023
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
1.4.2024
KÓD PRODUKTU
50e26

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.