Skočiť na hlavný obsah
Efektivita v riadení firmy

Reporty, vizualizácia dát a BI

Už žiadne ručné vytváranie reportov a hľadanie súvislostí v nekonečných tabuľkách. Umožníme vám vizuálne analyzovať dáta, získať prehľad o aktivitách a výkonnosti spoločnosti cez KPI indikátory. Všetko dôležité z databáz a aplikácií sústredíme do jednotného prehľadu. Takto budete môcť priebežne monitorovať odchýlky od normálu, či kritické faktory vo výrobe.

Pribúdajú dopyty na identifikáciu spôsobov ako optimalizovať procesy, znižovať prevádzkové náklady a zjednodušiť prácu. Hľadáte overeného riešiteľa, s ktorým by ste skonzultovali vašu biznis požiadavku?

DO FIRIEM VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ
Jednoduché a škálovateľné riešenie so zabudovanou správou užívateľských práv a bezpečnostnou ochranou.
INDIVIDUÁLNE NASTAVENIA
Používatelia si jednoducho vytvoria vlastné prehľadné reporty s jedinečným pohľadom podľa zamerania.
ZDROJE ÚDAJOV
Prepojíme stovky rôznych zdrojov dát, zjednodušíme ich spracovanie pre okamžitú možnosť analýzy.
NADSTAVBA ERP
Manažérske prehľady nahradia chýbajúcu alebo nedostatočnú funkcionalitu ERP riešenia. Prinesú nový pohľad na rozvoj.
Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie služby vývoja softvérových riešení v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Vývoj softvérových riešení na mieru

Návrh podnikových IS

Integračné služby

Manažérske prehľady

Master Data Management

Expertný liekový systém Aesculap

Digitálne dvojča

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.