Skočiť na hlavný obsah

Skúsenosti GAMO a.s. s budovaním a vývojom veľkých softvérových riešení, kompetencie a know-how v problematike kybernetickej bezpečnosti poskytli dostatočné a relevantné zázemie pre zrod idey CYBERplace. Aby sme sa od zámeru dostali k realizácii, o finančné prostriedky a podporu sme sa uchádzali v rámci výzvy DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03 Využívanie inovatívnych riešení kybernetickej bezpečnosti. Výsledok - úspešne! 

Obdobie: 01/2024-01/2026
Opatrenia na podporu SME, malých a stredných podnikov.

Projekt financovaný na základe dohody o grante č. 101145876 podporuje Európske kompetenčné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (ECCC).

Cieľom projektu je v priebehu 24 mesiacov vytvoriť kybernetické trhovisko. Overenú a dôveryhodnú online platformu, ktorá umožní prepájať rôzne ponuky služieb, know-how špecialistov a ich skúseností, a zároveň dokáže budovať povedomie o dôležitosti kybernetickej bezpečnosti a zavádzaní opatrení a bezpečnostných nástrojov pre malé a stredné podniky. 
Prerozdelili sme si úlohy a usilovne v tímoch pracujeme už na jednotlivých zadaniach projektu, z ktorých o necelé dva roky vznikne plne funkčné riešenie.

Platforma CYBERplace pomôže získavať informácie o procesoch a riešeniach kybernetickej bezpečnosti, bude podporovať verejné a súkromné organizácie pri raste úrovne povedomia o kybernetickej bezpečnosti, a tým zvyšovať ich odolnosť voči kybernetickým útokom.

 

"Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však výlučne názormi autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo ECCC. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť."

 

 

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.