Skočiť na hlavný obsah
Aesculap

Podpora preskripcie liekov

Expertný liekový systém Aesculap je spravidla súčasťou nemocničných, ambulantných alebo lekárenských informačných systémov. Zabezpečuje podporu pri medikácii pacienta, umožňuje správny výber, preskripciu liekov. Poskytuje všetky registračné a kategorizačné údaje o liekoch. Zdrojové dáta sú spracované tak, aby bolo možné vyhľadávať, porovnávať a triediť ich z rôznych pohľadov.

Pribúdajú dopyty na identifikáciu spôsobov ako optimalizovať procesy, znižovať prevádzkové náklady a zjednodušiť prácu. Hľadáte overeného riešiteľa, s ktorým by ste skonzultovali vašu biznis požiadavku?

Prečo si vybrať naše riešenie?
TECHNOLÓGIA
Systém je dimenzovaný na veľký počet paralelných požiadaviek poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
ODBORNOSŤ
Definície sú kvalifikované a aktualizované zdrojové údaje z platných dokumentov SPC a ďalších registrov autorít.
KONTROLA
Interakcie, kontraindikácie a ďalšie relevantné upozornenia sa realizujú na základe čísla ŠUKL a registra MKCH10.
AKTUÁLNOSŤ
Liekové vzťahy sú definované na úrovni ATC skupín, čo umožňuje rýchle a relevantné spracovanie nových liekov.
Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie služby vývoja softvérových riešení v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Vývoj softvérových riešení na mieru

Návrh podnikových IS

Integračné služby

Manažérske prehľady

Master Data Management

Expertný liekový systém Aesculap

Digitálne dvojča

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.