Homepage horný banner

 • bezpecny home office
 • gamo meet
Profesionálne cloud riešenia a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

GAMO CLOUD

GAMO CLOUD

Prvé plne virtualizované cloud computing riešenie na Slovensku poskytujúce spoľahlivé cloudové služby. Dátové centrum spĺňa najprísnejšie pravidlá bezpečnosti a dostupnosti. Dáta a systémy zostávajú na Slovensku.

Viac

Manažované služby

Manažované služby

Monitoring systémov a služieb 24 hodín denne, systém notifikácií podľa požiadaviek aj cez mobilnú aplikáciu. Minimalizácia nákladov a dopadov na organizáciu, prevencia pred zlyhaním informačných systémov.

Viac

OFFICE 365

OFFICE 365

To najlepšie z kancelárskeho balíka Microsoft Office. Vždy aktuálna verzia aplikácií, možnosť prístupu z viacerých zariadení. Vďaka cloudu sú dokumenty vždy dostupné odkiaľkoľvek, no pritom na bezpečnom mieste.

Viac

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Sada bezpečnostných opatrení podľa individuálnych požiadaviek zaistí neprerušenú a bezpečnú prevádzku systémov, ako aj súlad s legislatívnymi opatreniami. Ochrana dát a biznis kontinuita sú prvoradými cieľmi.

Viac

Referencie

 • Referencie

  Vybrané referencie našich spokojných klientov z rôznych odvetví.
  Všetky referencie

  Tatry mountain resorts je top prevádzkovateľom horských stredísk a turistických služieb v regióne strednej a východnej Európy. Svoje IT systémy prevádzkuje v GAMO Cloud.

 • Lenovo International. Oficiálne zastúpenie korporácie na Slovensku, ktoré zároveň poskytuje interné IT systémy a služby pre región EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika) využíva servery v GAMO Cloude.

 • Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v rámci Európy službou Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.

  Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných používateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

 • Dosiahnutie súladu s legislatívou - nariadením GDPR 2016/679 a zákonom o ochrane osobných údajov č 18/2018 Z.z. Nastavenie procesov spracúvania osobných údajov v súlade odporúčaní dobrej praxe (best practices). Zlepšenie bezpečnostného povedomia u vybraných pracovníkov spoločnosti.

 • Zodpovednosť a garancie z pohľadu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky systémov sa plne preniesli na poskytovateľa cloudových služieb. Klient má zabezpečený neustály dohľad a dedikovanú kontaktnú osobu.

  Optimalizácia bezpečnostných pravidiel na základe požiadaviek klienta. Sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov, realizácia opatrení na ich elimináciu. Zabezpečenie kryptovania dátovej komunikácie vo WAN sieti.

 • Podpora bezpečnej prevádzky ropovodu a prevencia ochrany životného prostredia.

 • GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA poskytuje motoristom komplexné asistenčné služby prostredníctvom telefonického call centra aj mobilnej aplikácie, tieto sú riadené špecializovanou aplikáciou prevádzkovanou v GAMO Cloud.

  Sadou nástrojov získavame komplexný pohľad na jednotlivé sieťové prvky, ako aj na linky medzi nimi. Riešenie vzniknutých incidentov je plne pod kontrolou systémových inžinierov, ktorí sú úzko previazaní s operátormi z kompetenčného centra.

 • Prvá špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia na Slovensku si pre prevádzku svojich IT systémov vybrala GAMO Cloud v kombinácii s balíkom služieb Office 365.

 • Výrobca automobilových komponentov. High-availability hardvérový cluster s vysokou úrovňou bezpečnosti a spoľahlivosti na báze VMware vSphere, v kombinácii s Office 365 v cloude predstavujú hybridné riešenie s jednoduchou správou.

  Prevádzkovateľ portálu, ktorý využíval virtuálne servery spolu s prenajatými fyzickými servermi v server housingu, sa rozhodol pre prechod do cloudového riešenia.

 • Implementácia vysoko dostupného a moderného riešenia bez nutnosti investovať do vývoja. Ušetrenie personálnych kapacít na implementáciu a údržbu riešenia. Minimalizovanie dopadu výpadkov IT infraštruktúry na chod prevádzky firmy.

 • SPDM predstavuje technické riešenie, ktoré umožní postupne v rámci menších etáp budovať komplexný nástroj na pokrytie MDM - Master Data Management potrieb. Riešenie svojou jedinečnosťou poskytuje vysokú flexibilitu a adaptabilitu, ktorá dynamický reaguje na meniace sa požiadavky Slovenskej pošty, a.s.

  Blokovanie aktivít súvisiacich so sťahovaním nelegálneho obsahu.

 • Nepretržitý monitoring vyše 340 platobných kioskov systému eKolok na území Slovenskej republiky. Koordinácia vykonávania „CASH a PRINT“ manažmentu. Riadenie a plánovanie servisných činností zabezpečovaných 7 servisnými organizáciami a dodávateľmi jednotlivých subsystémov.

 • Referencie

  Vybrané referencie našich spokojných klientov z rôznych odvetví.
  Všetky referencie

  Tatry mountain resorts je top prevádzkovateľom horských stredísk a turistických služieb v regióne strednej a východnej Európy. Svoje IT systémy prevádzkuje v GAMO Cloud.

 • Lenovo International. Oficiálne zastúpenie korporácie na Slovensku, ktoré zároveň poskytuje interné IT systémy a služby pre región EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika) využíva servery v GAMO Cloude.

 • Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v rámci Európy službou Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.

  Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných používateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

 • Dosiahnutie súladu s legislatívou - nariadením GDPR 2016/679 a zákonom o ochrane osobných údajov č 18/2018 Z.z. Nastavenie procesov spracúvania osobných údajov v súlade odporúčaní dobrej praxe (best practices). Zlepšenie bezpečnostného povedomia u vybraných pracovníkov spoločnosti.

 • Zodpovednosť a garancie z pohľadu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky systémov sa plne preniesli na poskytovateľa cloudových služieb. Klient má zabezpečený neustály dohľad a dedikovanú kontaktnú osobu.

  Optimalizácia bezpečnostných pravidiel na základe požiadaviek klienta. Sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov, realizácia opatrení na ich elimináciu. Zabezpečenie kryptovania dátovej komunikácie vo WAN sieti.

 • Podpora bezpečnej prevádzky ropovodu a prevencia ochrany životného prostredia.

 • GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA poskytuje motoristom komplexné asistenčné služby prostredníctvom telefonického call centra aj mobilnej aplikácie, tieto sú riadené špecializovanou aplikáciou prevádzkovanou v GAMO Cloud.

  Sadou nástrojov získavame komplexný pohľad na jednotlivé sieťové prvky, ako aj na linky medzi nimi. Riešenie vzniknutých incidentov je plne pod kontrolou systémových inžinierov, ktorí sú úzko previazaní s operátormi z kompetenčného centra.

 • Prvá špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia na Slovensku si pre prevádzku svojich IT systémov vybrala GAMO Cloud v kombinácii s balíkom služieb Office 365.

 • Výrobca automobilových komponentov. High-availability hardvérový cluster s vysokou úrovňou bezpečnosti a spoľahlivosti na báze VMware vSphere, v kombinácii s Office 365 v cloude predstavujú hybridné riešenie s jednoduchou správou.

  Prevádzkovateľ portálu, ktorý využíval virtuálne servery spolu s prenajatými fyzickými servermi v server housingu, sa rozhodol pre prechod do cloudového riešenia.

 • Implementácia vysoko dostupného a moderného riešenia bez nutnosti investovať do vývoja. Ušetrenie personálnych kapacít na implementáciu a údržbu riešenia. Minimalizovanie dopadu výpadkov IT infraštruktúry na chod prevádzky firmy.

 • SPDM predstavuje technické riešenie, ktoré umožní postupne v rámci menších etáp budovať komplexný nástroj na pokrytie MDM - Master Data Management potrieb. Riešenie svojou jedinečnosťou poskytuje vysokú flexibilitu a adaptabilitu, ktorá dynamický reaguje na meniace sa požiadavky Slovenskej pošty, a.s.

  Blokovanie aktivít súvisiacich so sťahovaním nelegálneho obsahu.

 • Nepretržitý monitoring vyše 340 platobných kioskov systému eKolok na území Slovenskej republiky. Koordinácia vykonávania „CASH a PRINT“ manažmentu. Riadenie a plánovanie servisných činností zabezpečovaných 7 servisnými organizáciami a dodávateľmi jednotlivých subsystémov.

Aktuality

17
jún

Vaše tohtoročné plány investovať do nového ERP systému zastavili dopady pandémie? Neznamená to,...

Autor:
GAMO
29
apríl

Prečo prevádzkovať systémy v GAMO Cloud? Pre chod a rozvoj Vašich aplikácií a služieb získate...

Autor:
GAMO
06
apríl

Odbornými znalosťami a skúsenosťami sme opäť potvrdili najvyššiu možnú Gold úroveň pôsobnosti v...

Autor:
GAMO

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť