Homepage horný banner

 
Poskytujeme špičkové IT riešenia a služby na báze cloudu

Čo robíme

GAMO Cloud
Virtuálny server
Privátny cloud
Zálohovanie v cloude
GAMO Drive
Konzultácie ku cloudu
Migrácia do cloudu
Monitoring

Čo robíme

Cloud

GAMO Cloud je prvé plne virtualizované cloud computing riešenie na Slovensku poskytujúce spoľahlivé a zabezpečené cloudové služby.

Pri jeho návrhu bol využitý koncept softvérovo definovaného dátového centra (SDDC) a jasnou voľbou bola technológia VMware, ktorá v tejto oblasti nemá na trhu konkurenciu. GAMO Cloud spĺňa prísne pravidlá na bezpečnosť a dostupnosť, vrátane štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III, ako aj normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001 či ISO 27018 pre ochranu osobných údajov v cloude. Dostupnosť je na špičkovej úrovni 99,97%.

Zákazníci využívajúci GAMO Cloud majú k dispozícii celkom flexibilné virtuálne dátové centrum, v ktorom je možné ľubovoľne škálovať zdroje i výpočtový výkon, presúvať pracovnú záťaž medzi privátnym a verejným cloudom a chrániť svoje dáta pokročilými bezpečnostnými funkciami.

Virtuálny server

Virtuálny server v GAMO Cloud je jednoduchá a efektívna cesta ako pre Vašu firmu zabezpečiť virtuálny server s vysokým výkonom a dostupnosťou. Svoj virtuálny server vždy prispôsobíte aktuálnym potrebám a platíte len za ten výkon, ktorý naozaj potrebujete.

Okrem požadovanej hardvérovej konfigurácie si môžete ku serveru doplniť aj softvérové licencie – operačné systémy a systémový softvér spoločnosti Microsoft (Windows Server, SQL Server, ...) a tiež úplnú novinku – bezpečnostný softvér od slovenskej spoločnosti ESET. Vždy máte k dispozícii najnovšie verzie produktov.

Samozrejmosťou je automatické 7 dňové zálohovanie virtuálnych serverov.

Vybrať si môžete z cenovo zvýhodnených balíkov služieb, alebo si nakonfigurujete vlastný virtuálny server.

Privátny cloud

Privátny cloud je Vaša virtuálna serverovňa prevádzkovaná vo výkonnom a spoľahlivom datacentre vybudovanom ako High Availibility riešenie. Poskytuje garantovanú dostupnosť na úrovni 99,97% bez potreby akýchkoľvek investičných nákladov.

Ak už využívate nástroje VMware vo vlastnej serverovni, vďaka vlastnostiam technológie VMware vCloud Director dokážete hladko presúvať svoje virtuálne stroje medzi vlastným cloudom a privátnym cloudom u nás. Predstavuje to flexibilitu bez obmedzení a zároveň úsporu prevádzkových nákladov – s dobou konfigurácie rádovo v minútach.

Ku privátnemu cloudu je poskytovaná služba profesionálneho monitoring IT systémov a služieb prevádzkovaných v datacentre, dostupná aj vo forme mobilnej aplikácie.

Konfiguráciu svojho privátneho cloudu si môžete dynamicky meniť podľa aktuálnych potrieb.

Backup as a Service

Pre moderné firmy je využívanie cloudových služieb spôsobom, ako získať IT riešenie s kapacitou a funkciami veľkých enterprise prostredí bez nutnosti budovania vlastného dátového centra. Služba Backup as a Service Vám umožní zálohovať aktuálnu kópiu Vašich virtualizovaných aplikácií vo vašej infraštruktúre alebo v GAMO Cloude s možnosťou obnovy súborov alebo virtuálnych diskov do Vašej infraštruktúry v prípade potreby. Nezáleží či používate VMware, Hyper-V alebo Amazon AWS, podporujeme viac platforiem poskytnutím flexibilnej zálohy pre Vaše kritické dáta a systémy.

Zálohujete len tie virtuálne servery, ktoré chcete chrániť a šetrite tým svoje náklady na zálohovanie. GAMO Cloud služba Backup as a Service ponúka granulárnu replikáciu, ktorá Vám dovolí vybrať len tie servery a vybrané dáta, ktoré chcete chrániť.

GAMO Drive

GAMO Drive je jednoduché privátne dátové úložisko v Cloude pripravené pre použite hneď po prvom spustení. Je to štandardná „Filesync&share“ služba, umožňujúca zdieľať a synchronizovať dáta medzi viacerými dátovými zdrojmi a užívateľmi.

Využitím tejto služby už nemusíte posielať veľké prílohy formou e-mailu, či prostredníctvom internetových úschovní.

A ak potrebujete rýchlo otvoriť alebo upraviť dokument, tabuľku či prezentáciu uloženú v GAMO Drive, máte k dispozícii vstavaný editor najbežnejších kancelárskych formátov.

Konzultácie ku cloudu

Pri plánovaní rozpočtov na IT nie je jednoduché rozhodovať sa medzi pokračovaním v tradičnej prevádzke IT systémov a cloudom. Ak ste aj zástancom tradičného prístupu v oblasti IT, určite si uvedomujete, že cloud predstavuje jedinečnú príležitosť nielen v podpore rozvoja podnikania, ale aj efektívnejšieho využívania nákladov na prevádzku IT. Ktoré časti IT infraštruktúry je vhodné prevádzkovať v cloude? Ako riešiť flexibilné prispôsobovanie IT zdrojov aktuálnym potrebám organizácie? Odbremení cloud computing IT administrátorov od troubleshootingu bežných problémov a budú sa môcť sústrediť na rozvoj dôležitých IT systémov?

Poradíme Vám ako vybudovať ideálne riešenie pre vaše existujúce i nové IT prostredie. Komplexná analýza odhalí tú najlepšiu cestu pri rozhodovaní o prechode do cloudu.

Migrácia do cloudu

Správne vypracovaná migračná stratégia je návodom alebo presnejšie postupnosťou krokov, ktorých dodržanie znamená úspešný prechod na cloudové riešenie. Jej súčasťou sú plány nákladov, ako aj dopad výsledkov migrácie na organizáciu, jej systémy a používateľov.

Aby bol prechod do cloudu „bezbolestný“, musí byť migrácia dôkladne premyslená a realizovaná skúsenými špecialistami. Nie každý poskytovateľ cloudových riešení Vám dokáže poskytnúť kvalifikovanú asistenciu pri migrácii.

Aby ste počas migrácie predišli neočakávaným problémom, obráťte sa na nás. Spolu navrhneme a zrealizujeme celý proces.

Monitoring

Prioritou IT je v súčasnosti podpora biznis procesov a maximálna úroveň automatizácie rutinných činností. Prehľad o stave IT systémov a aplikácií už poskytuje takmer každý výrobca technológií vo svojom vlastnom monitorovacom systéme, je však zložité integrovať ich do unifikovaného nástroja.

Ku virtuálnym serverom a aplikáciám prevádzkovaným v cloude, ale aj v inej, hoci aj nevirtualizovanej infraštruktúre, poskytujeme nepretržitý monitoring systémov a služieb naším dohľadovým systémom. Zákazníci majú možnosť monitorovať svoje systémy na diaľku v unifikovanom nástroji cez web aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Pre systémy v GAMO Cloud je k dispozícii možnosť výberu z dvoch úrovní monitorovania - Basic alebo Premium. Úroveň Premium je rozšírením základnej úrovne Basic o služby riešenia vzniknutých incidentov v súlade s dohodnutým postupom.

Produkty


 • Office 365 je Vaša profesionálna kancelária, v ktorej pracujete efektívnejšie a zároveň šetríte náklady. Nájdete v nej známe kancelárske aplikácie a mnoho ďalších funkcií, podporujúcich pracovný tím či vašu prácu na cestách. Sú dostupné na všetkých platformách – Windows, Android, iPhone, Mac.

 • Minimalizácia nákladov a dopadov na organizáciu v dôsledku zlyhania informačných systémov. Komunikačné siete aj informačné systémy sa stali nevyhnutnými prostriedkami pre efektívnu prevádzku firiem a organizácií. Preto sa zabezpečenie ich dostupnosti stáva najvyššou prioritou.

 • TAP System® predstavuje modernú aplikáciu, ktorá plne podporuje celý proces testovania vedomostí. Využíva kombináciu práce s počítačom a papierových odpoveďových formulárov. Dosahuje vysokú rýchlosť spracovania testov pri garantovaní hodnovernosti spracovaných výsledkov.

 • Mobilné aplikácie sú čoraz populárnejšie. Ich využitie je univerzálne, sú vhodné pre každú organizáciu, ktorá má záujem prezentovať svoje objekty záujmu - výrobky v predajni, exponáty v múzeu, knihy, historické budovy, občiansku vybavenosť moderným a atraktívnym spôsobom.

 • Chrániť si citlivé firemné dáta, zaistiť si neprerušenú a bezpečnú prevádzku informačných systémov, je v súčasnej dobe jednou z existenčných podmienok každej organizácie.

 • Aesculap Lekárnička umožňuje používateľovi mimoriadne rýchly prístup k veľkému množstvu informácií, ktoré sú dôležité pri správnom výbere či užívaní lieku. Dokážete si v nej vytvoriť vlastný elektronický zoznam liekov a diagnostikovaných chorôb. Nie je náhradou zdravotného záznamu, ale dokáže Vás intuitívne upozorniť na riziká spojené s užívaním Vašich liekov a ich prípadnom vzájomnom ovplyvňovaní sa.
Všetky produkty

Riešenia pre oblasti

Podpora pre prijímacie pohovory, priebežné testovanie študentov, realizácia prieskumov. Riešenia pre modernú IT infraštruktúru vrátane dohľadu nad jej efektívnou prevádzkou.

Liekový expertný systém dokáže podporiť lekára v jeho rozhodovaní o liečbe pacienta, rezervačný systém zvýši efektivitu zdravotníckeho zariadenia. Výsledkom je spokojnejší pacient.

Zabezpečenie základnej prevádzky IT, mailových či komunikačných riešení. Komfortným doplnkom poskytovaných služieb je dohľad nad IT vybavením. 

IT infraštruktúra a výrobné zaradenia sú dôležitými faktormi úspešnej prevádzky. Prediktívna údržba strojných zariadení a dohľad nad IT vybavením sú našou prioritou pre priemyselné podniky.

Riadenie organizácie v oblasti obchodu a služieb podporujú riešenia na báze Business Intelligence, nástroje pre tímovú spoluprácu a zdieľanie dokumentov. Efektivitu podporia aj školenia IT znalostí.

Mestá majú podporovať svojich občanov i návštevníkov a poskytnúť im atraktívne online služby. Pritiahneme do centra miest tých, ktorí sa mu vyhýbajú a dáme im dôvod na návštevu. WiFi v meste prepojené na sociálne siete je iba začiatkom.

Spokojnosť hotelových hostí je dôležitá a skladá sa z množstva služieb. Jednou z nich je aj WiFi pre hotelových hostí. Poskytnite túto službu zdarma a profitujte z informácií, ktoré takto získate.

Návštevníci v múzeách očakávajú viac než len stručný popis exponátu. Umožnite im virtuálnu prehliadku vybraných exponátov a poskytnite rozšírené popisy – to všetko cez moderné mobilné aplikácie.

Referencie

 • Referencie

  Vybrané referencie našich spokojných klientov z rôznych odvetví.

  Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných používateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

 • Lenovo International. Oficiálne zastúpenie korporácie na Slovensku, ktoré zároveň poskytuje interné IT systémy a služby pre región EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika) využíva servery v GAMO Cloude.

 • Prevádzkovateľ portálu, ktorý využíval virtuálne servery spolu s prenajatými fyzickými servermi v server housingu, sa rozhodol pre prechod do cloudového riešenia.

  Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v rámci Európy službou Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.

 • Podpora bezpečnej prevádzky ropovodu a prevencia ochrany životného prostredia.

 • Výrobca automobilových komponentov. High-availability hardvérový cluster s vysokou úrovňou bezpečnosti a spoľahlivosti na báze VMware vSphere, v kombinácii s Office 365 v cloude predstavujú hybridné riešenie s jednoduchou správou.

  Evidencia, správa a distribúcia údajov klientov, príprava podkladov na fakturáciu služieb. So systémom pracuje viac ako 150 používateľov denne, eviduje cca 3 mil. pokladničných výkazov spolu s viac ako 90 mil. riadkami.

 • 100 hárkov / 100 otázok / 4 odpovede = 2,59 sekundy, priemerná dosiahnutá rýchlosť naskenovania a vyhodnotenia 1 hárku.

 • Prvá špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia na Slovensku si pre prevádzku svojich IT systémov vybrala GAMO Cloud v kombinácii s balíkom služieb Office 365.

  Aplikáciu sme vyvinuli v rámci riešenia GAMO Smart zóna. Je súčasťou budovania inteligentných mestských zón na propagáciu mesta, regiónu, kultúrnych a športových podujatí, historicky či inak zaujímavých objektov alebo vzdelávacích inštitúcií.

 • Opatrenia vedúce k rastu efektivity spracovania informácií.

 • Blokovanie aktivít súvisiacich so sťahovaním nelegálneho obsahu.

Všetky referencie

Aktuality

20
december

Datacenter je Microsoft kompetencia, patriaca do skupiny Cloud Platform & Infra. Tento typ...

Autor:
GAMO
25
október

GAMO Cloud je 1. cloud riešenie na Slovensku postavené na koncepte SDDC – Software Defined Data...

Autor:
GAMO
02
október

Ozvite sa nám, pomôžeme vám ho nahradiť. 10. 10. 2017 je oficiálny dátum stanovený pre ukončenie...

Autor:
GAMO

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť