Homepage horný banner

 
... 25
GAMO je poskytovateľ špičkových IT riešení a služieb na báze cloudu.

Čo robíme

GAMO Cloud
Virtuálny server
Privátny cloud
Zálohovanie v cloude
Disaster Recovery
GAMO Drive
Monitoring
Najčastejšie otázky

Čo robíme

Cloud

GAMO Cloud je prvé plne virtualizované cloud computing riešenie na Slovensku poskytujúce spoľahlivé a zabezpečené cloudové služby.

Pri jeho návrhu bol využitý koncept softvérovo definovaného dátového centra (SDDC) a jasnou voľbou bola technológia VMware, ktorá v tejto oblasti nemá na trhu konkurenciu. GAMO Cloud spĺňa prísne pravidlá na bezpečnosť a dostupnosť, vrátane štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III, ako aj normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001 či ISO 27018 pre ochranu osobných údajov v cloude. Dostupnosť je na špičkovej úrovni 99,97%.

Zákazníci využívajúci GAMO Cloud majú k dispozícii celkom flexibilné virtuálne dátové centrum, v ktorom je možné ľubovoľne škálovať zdroje i výpočtový výkon, presúvať pracovnú záťaž medzi privátnym a verejným cloudom a chrániť svoje dáta pokročilými bezpečnostnými funkciami.

Virtuálny server

Virtuálny server v GAMO Cloud je jednoduchá a efektívna cesta ako pre Vašu firmu zabezpečiť virtuálny server s vysokým výkonom a dostupnosťou. Svoj virtuálny server vždy prispôsobíte aktuálnym potrebám a platíte len za ten výkon, ktorý naozaj potrebujete.

Okrem požadovanej hardvérovej konfigurácie si môžete ku serveru doplniť aj softvérové licencie – operačné systémy a systémový softvér spoločnosti Microsoft (Windows Server, SQL Server, ...) a tiež úplnú novinku – bezpečnostný softvér od slovenskej spoločnosti ESET. Vždy máte k dispozícii najnovšie verzie produktov.

Samozrejmosťou je automatické 7 dňové zálohovanie virtuálnych serverov.

Vybrať si môžete z cenovo zvýhodnených balíkov služieb, alebo si nakonfigurujete vlastný virtuálny server.

Privátny cloud

Privátny cloud je Vaša virtuálna serverovňa prevádzkovaná vo výkonnom a spoľahlivom datacentre vybudovanom ako High Availibility riešenie. Poskytuje garantovanú dostupnosť na úrovni 99,97% bez potreby akýchkoľvek investičných nákladov.

Ak už využívate nástroje VMware vo vlastnej serverovni, vďaka vlastnostiam technológie VMware vCloud Director dokážete hladko presúvať svoje virtuálne stroje medzi vlastným cloudom a privátnym cloudom u nás. Predstavuje to flexibilitu bez obmedzení a zároveň úsporu prevádzkových nákladov – s dobou konfigurácie rádovo v minútach.

Ku privátnemu cloudu je poskytovaná služba profesionálneho monitoring IT systémov a služieb prevádzkovaných v datacentre, dostupná aj vo forme mobilnej aplikácie.

Konfiguráciu svojho privátneho cloudu si môžete dynamicky meniť podľa aktuálnych potrieb.

Backup as a Service

Pre moderné firmy je využívanie cloudových služieb spôsobom, ako získať IT riešenie s kapacitou a funkciami veľkých enterprise prostredí bez nutnosti budovania vlastného dátového centra. Služba Backup as a Service Vám umožní zálohovať aktuálnu kópiu Vašich virtualizovaných aplikácií vo vašej infraštruktúre alebo v GAMO Cloude s možnosťou obnovy súborov alebo virtuálnych diskov do Vašej infraštruktúry v prípade potreby. Nezáleží či používate VMware, Hyper-V alebo Amazon AWS, podporujeme viac platforiem poskytnutím flexibilnej zálohy pre Vaše kritické dáta a systémy.

Zálohujete len tie virtuálne servery, ktoré chcete chrániť a šetrite tým svoje náklady na zálohovanie. GAMO Cloud služba Backup as a Service ponúka granulárnu replikáciu, ktorá Vám dovolí vybrať len tie servery a vybrané dáta, ktoré chcete chrániť.

Disaster Recovery as a Service

Disaster Recovery as a Service v GAMO Cloud je nákladovo efektívne riešenie s nulovým kapitálovým výdavkom. Nahrádza drahé off-site SAN riešenie. Ako popredný poskytovateľ cloud služieb máme v GAMO Cloud rozsiahle odborné znalosti v oblasti Disaster Recovery riešení postavených na platforme VMware a NAKIVO. V prípade úplného výpadku funkčnosti Vášho systému Vám GAMO Cloud prostredníctvom služby Disaster Recovery as a Service zabezpečí plnohodnotný záložný systém.

Vďaka jednoduchej implementácii a zvládnutým testom dôverujú nášmu riešeniu organizácie rôznych veľkostí a zamerania. Naši odborníci pomôžu naplánovať a otestovať ciele replikácie a proces obnovy s bezpečným prístupom k svojim systémom v cloude. Výpočtové zdroje sú k dispozícii okamžite v prípade potreby.

GAMO Drive

GAMO Drive je jednoduché privátne dátové úložisko v Cloude pripravené pre použite hneď po prvom spustení. Je to štandardná „Filesync&share“ služba, umožňujúca zdieľať a synchronizovať dáta medzi viacerými dátovými zdrojmi a užívateľmi.

Využitím tejto služby už nemusíte posielať veľké prílohy formou e-mailu, či prostredníctvom internetových úschovní.

Monitoring

Prioritou IT je v súčasnosti podpora biznis procesov a maximálna úroveň automatizácie rutinných činností. Prehľad o stave IT systémov a aplikácií už poskytuje takmer každý výrobca technológií vo svojom vlastnom monitorovacom systéme, je však zložité integrovať ich do unifikovaného nástroja.

Ku virtuálnym serverom a aplikáciám prevádzkovaným v cloude, ale aj v inej, hoci aj nevirtualizovanej infraštruktúre, poskytujeme nepretržitý monitoring systémov a služieb naším dohľadovým systémom. Zákazníci majú možnosť monitorovať svoje systémy na diaľku v unifikovanom nástroji cez web aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Pre systémy v GAMO Cloud je k dispozícii možnosť výberu z dvoch úrovní monitorovania - Basic alebo Premium. Úroveň Premium je rozšírením základnej úrovne Basic o služby riešenia vzniknutých incidentov v súlade s dohodnutým postupom.

Najčastejšie kladené otázky

S prechodom a využívaním cloudových služieb sa vynára množstvo rôznych otázok. Napríklad - je možné prevádzkovať v cloude všetky aplikácie? Alebo - budú naše aplikácie v cloude bežať rovnako rýchlo ako u nás? 
V sekcii FAQ nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky, s ktorými sa pri poskytovaní cloudových služieb stretávame.

Najlepšou možnosťou, ako získať odpoveď je, ak si reálne vyskúšate čo všetko s GAMO Cloud dokážete. Pre všetkých záujemcov je k dispozícii bezplatná testovacia prevádzka, kedy môžete plnohodnotne otestovať cloud pre svoje konkrétne účely.

Zároveň môžete využiť služby našich konzultantov, ktorí Vám pomôžu správne sa rozhodnúť, akú časť Vašej infraštruktúry je vhodné migrovať do cloudu.

Produkty


 • Office 365 je Vaša profesionálna kancelária, v ktorej pracujete efektívnejšie a zároveň šetríte náklady. Nájdete v nej známe kancelárske aplikácie a mnoho ďalších funkcií, podporujúcich pracovný tím či vašu prácu na cestách. Sú dostupné na všetkých platformách – Windows, Android, iPhone, Mac.

 • Minimalizácia nákladov a dopadov na organizáciu v dôsledku zlyhania informačných systémov. Komunikačné siete aj informačné systémy sa stali nevyhnutnými prostriedkami pre efektívnu prevádzku firiem a organizácií. Preto sa zabezpečenie ich dostupnosti stáva najvyššou prioritou.

 • TAP System® predstavuje modernú aplikáciu, ktorá plne podporuje celý proces testovania vedomostí. Využíva kombináciu práce s počítačom a papierových odpoveďových formulárov. Dosahuje vysokú rýchlosť spracovania testov pri garantovaní hodnovernosti spracovaných výsledkov.

 • Mobilné aplikácie sú čoraz populárnejšie. Ich využitie je univerzálne, sú vhodné pre každú organizáciu, ktorá má záujem prezentovať svoje objekty záujmu - výrobky v predajni, exponáty v múzeu, knihy, historické budovy, občiansku vybavenosť moderným a atraktívnym spôsobom.

 • Vzdelávaniu a certifikáciám sa v našej spoločnosti venujeme už dlhodobo. Poskytujeme vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania, vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania a certifikačné skúšky v oblasti IKT.

 • Aesculap Lekárnička umožňuje používateľovi mimoriadne rýchly prístup k veľkému množstvu informácií, ktoré sú dôležité pri správnom výbere či užívaní lieku. Dokážete si v nej vytvoriť vlastný elektronický zoznam liekov a diagnostikovaných chorôb. Nie je náhradou zdravotného záznamu, ale dokáže Vás intuitívne upozorniť na riziká spojené s užívaním Vašich liekov a ich prípadnom vzájomnom ovplyvňovaní sa.
Všetky produkty

Riešenia pre oblasti

Podpora pre prijímacie pohovory, priebežné testovanie študentov, realizácia prieskumov, vzdelávanie pracovníkov. Riešenia pre modernú IT infraštruktúru vrátane dohľadu nad jej efektívnou prevádzkou.

Liekový expertný systém dokáže podporiť lekára v jeho rozhodovaní o liečbe pacienta, rezervačný systém zvýši efektivitu zdravotníckeho zariadenia. Výsledkom je spokojnejší pacient.

Zabezpečenie základnej prevádzky IT, mailových či komunikačných riešení. Komfortným doplnkom poskytovaných služieb je dohľad nad IT vybavením. 

IT infraštruktúra a výrobné zaradenia sú dôležitými faktormi úspešnej prevádzky. Prediktívna údržba strojných zariadení a dohľad nad IT vybavením sú našou prioritou pre priemyselné podniky.

Riadenie organizácie v oblasti obchodu a služieb podporujú riešenia na báze Business Intelligence, nástroje pre tímovú spoluprácu a zdieľanie dokumentov. Efektivitu podporia aj školenia IT znalostí.

Mestá majú podporovať svojich občanov i návštevníkov a poskytnúť im atraktívne online služby. Pritiahneme do centra miest tých, ktorí sa mu vyhýbajú a dáme im dôvod na návštevu. WiFi v meste prepojené na sociálne siete je iba začiatkom.

Spokojnosť hotelových hostí je dôležitá a skladá sa z množstva služieb. Jednou z nich je aj WiFi pre hotelových hostí. Poskytnite túto službu zdarma a profitujte z informácií, ktoré takto získate.

Návštevníci v múzeách očakávajú viac než len stručný popis exponátu. Umožnite im virtuálnu prehliadku vybraných exponátov a poskytnite rozšírené popisy – to všetko cez moderné mobilné aplikácie.

Referencie

 • Referencie

  Vybrané referencie našich spokojných klientov z rôznych odvetví.

  Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných užívateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

 • Podpora bezpečnej prevádzky ropovodu a prevencia ochrany životného prostredia.

 • Evidencia, správa a distribúcia údajov klientov, príprava podkladov na fakturáciu služieb. So systémom pracuje viac ako 150 používateľov denne, eviduje cca 3 mil. pokladničných výkazov spolu s viac ako 90 mil. riadkami.

  Blokovanie aktivít súvisiacich so sťahovaním nelegálneho obsahu.

 • 100 hárkov / 100 otázok / 4 odpovede = 2,59 sekundy, priemerná dosiahnutá rýchlosť naskenovania a vyhodnotenia 1 hárku.

 • Opatrenia vedúce k rastu efektivity spracovania informácií.

  Aplikáciu sme vyvinuli v rámci riešenia GAMO Smart zóna. Je súčasťou budovania inteligentných mestských zón na propagáciu mesta, regiónu, kultúrnych a športových podujatí, historicky či inak zaujímavých objektov alebo vzdelávacích inštitúcií.

Všetky referencie

Aktuality

20
február

GAMO Cloud je prvé cloudové riešenie na Slovensku postavené na koncepte SDDC – Software Defined...

Autor:
GAMO
23
január

Pozývame Vás na chutné raňajky spojené s predstavením najnovších VMware technológií. Dozviete sa...

Autor:
GAMO
16
január

Na globálnej VMware NSX konferencii sa GAMO zaradilo medzi významných NSX zákazníkov a partnerov...

Autor:
GAMO