Homepage horný banner

 
Poskytujeme špičkové IT riešenia a služby na báze cloudu

GAMO CLOUD

GAMO CLOUD

Prvé plne virtualizované cloud computing riešenie na Slovensku poskytujúce spoľahlivé cloudové služby. Dátové centrum spĺňa najprísnejšie pravidlá bezpečnosti a dostupnosti. Dáta a systémy zostávajú na Slovensku.

Viac

Manažované služby

Manažované služby

Monitoring systémov a služieb 24 hodín denne, systém notifikácií podľa požiadaviek aj cez mobilnú aplikáciu. Minimalizácia nákladov a dopadov na organizáciu, prevencia pred zlyhaním informačných systémov.

Viac

OFFICE 365

OFFICE 365

To najlepšie z kancelárskeho balíka Microsoft Office. Vždy aktuálna verzia aplikácií, možnosť prístupu z viacerých zariadení. Vďaka cloudu sú dokumenty vždy dostupné odkiaľkoľvek, no pritom na bezpečnom mieste.

Viac

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Sada bezpečnostných opatrení podľa individuálnych požiadaviek zaistí neprerušenú a bezpečnú prevádzku systémov, ako aj súlad s legislatívnymi opatreniami. Ochrana dát a biznis kontinuita sú prvoradými cieľmi.

Viac

Referencie

 • Referencie

  Vybrané referencie našich spokojných klientov z rôznych odvetví.
  Všetky referencie

  Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných používateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

 • Lenovo International. Oficiálne zastúpenie korporácie na Slovensku, ktoré zároveň poskytuje interné IT systémy a služby pre región EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika) využíva servery v GAMO Cloude.

 • Tatry mountain resorts je top prevádzkovateľom horských stredísk a turistických služieb v regióne strednej a východnej Európy. Svoje IT systémy prevádzkuje v GAMO Cloude.

  Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v rámci Európy službou Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.

 • Podpora bezpečnej prevádzky ropovodu a prevencia ochrany životného prostredia.

 • Výrobca automobilových komponentov. High-availability hardvérový cluster s vysokou úrovňou bezpečnosti a spoľahlivosti na báze VMware vSphere, v kombinácii s Office 365 v cloude predstavujú hybridné riešenie s jednoduchou správou.

  Optimalizácia bezpečnostných pravidiel na základe požiadaviek klienta. Sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov, realizácia opatrení na ich elimináciu. Zabezpečenie kryptovania dátovej komunikácie vo WAN sieti.

 • Implementácia vysoko dostupného a moderného riešenia bez nutnosti investovať do vývoja. Ušetrenie personálnych kapacít na implementáciu a údržbu riešenia. Minimalizovanie dopadu výpadkov IT infraštruktúry na chod prevádzky firmy.

 • Prevádzkovateľ portálu, ktorý využíval virtuálne servery spolu s prenajatými fyzickými servermi v server housingu, sa rozhodol pre prechod do cloudového riešenia.

  Sadou nástrojov získavame komplexný pohľad na jednotlivé sieťové prvky, ako aj na linky medzi nimi. Riešenie vzniknutých incidentov je plne pod kontrolou systémových inžinierov, ktorí sú úzko previazaní s operátormi z kompetenčného centra.

 • Prvá špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia na Slovensku si pre prevádzku svojich IT systémov vybrala GAMO Cloud v kombinácii s balíkom služieb Office 365.

 • Nepretržitý monitoring vyše 340 platobných kioskov systému eKolok na území Slovenskej republiky. Koordinácia vykonávania „CASH a PRINT“ manažmentu. Riadenie a plánovanie servisných činností zabezpečovaných 7 servisnými organizáciami a dodávateľmi jednotlivých subsystémov.

  Aplikáciu sme vyvinuli v rámci riešenia GAMO Smart zóna. Je súčasťou budovania inteligentných mestských zón na propagáciu mesta, regiónu, kultúrnych a športových podujatí, historicky či inak zaujímavých objektov alebo vzdelávacích inštitúcií.

 • Opatrenia vedúce k rastu efektivity spracovania informácií.

 • Blokovanie aktivít súvisiacich so sťahovaním nelegálneho obsahu.

  SPDM predstavuje technické riešenie, ktoré umožní postupne v rámci menších etáp budovať komplexný nástroj na pokrytie MDM - Master Data Management potrieb. Riešenie svojou jedinečnosťou poskytuje vysokú flexibilitu a adaptabilitu, ktorá dynamický reaguje na meniace sa požiadavky Slovenskej pošty, a.s.

 • 100 hárkov / 100 otázok / 4 odpovede = 2,59 sekundy, priemerná dosiahnutá rýchlosť naskenovania a vyhodnotenia 1 hárku.

 • Evidencia, správa a distribúcia údajov o zákazníkoch, automatizovaná príprava podkladov na fakturáciu služieb. So systémom pracuje viac ako 150 používateľov denne, eviduje cca 3,5 mil. pokladničných výkazov spolu s viac ako 112,5 mil. riadkami.

 • Referencie

  Vybrané referencie našich spokojných klientov z rôznych odvetví.
  Všetky referencie

  Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných používateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

 • Lenovo International. Oficiálne zastúpenie korporácie na Slovensku, ktoré zároveň poskytuje interné IT systémy a služby pre región EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika) využíva servery v GAMO Cloude.

 • Tatry mountain resorts je top prevádzkovateľom horských stredísk a turistických služieb v regióne strednej a východnej Európy. Svoje IT systémy prevádzkuje v GAMO Cloude.

  Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v rámci Európy službou Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.

 • Podpora bezpečnej prevádzky ropovodu a prevencia ochrany životného prostredia.

 • Výrobca automobilových komponentov. High-availability hardvérový cluster s vysokou úrovňou bezpečnosti a spoľahlivosti na báze VMware vSphere, v kombinácii s Office 365 v cloude predstavujú hybridné riešenie s jednoduchou správou.

  Optimalizácia bezpečnostných pravidiel na základe požiadaviek klienta. Sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov, realizácia opatrení na ich elimináciu. Zabezpečenie kryptovania dátovej komunikácie vo WAN sieti.

 • Implementácia vysoko dostupného a moderného riešenia bez nutnosti investovať do vývoja. Ušetrenie personálnych kapacít na implementáciu a údržbu riešenia. Minimalizovanie dopadu výpadkov IT infraštruktúry na chod prevádzky firmy.

 • Prevádzkovateľ portálu, ktorý využíval virtuálne servery spolu s prenajatými fyzickými servermi v server housingu, sa rozhodol pre prechod do cloudového riešenia.

  Sadou nástrojov získavame komplexný pohľad na jednotlivé sieťové prvky, ako aj na linky medzi nimi. Riešenie vzniknutých incidentov je plne pod kontrolou systémových inžinierov, ktorí sú úzko previazaní s operátormi z kompetenčného centra.

 • Prvá špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia na Slovensku si pre prevádzku svojich IT systémov vybrala GAMO Cloud v kombinácii s balíkom služieb Office 365.

 • Nepretržitý monitoring vyše 340 platobných kioskov systému eKolok na území Slovenskej republiky. Koordinácia vykonávania „CASH a PRINT“ manažmentu. Riadenie a plánovanie servisných činností zabezpečovaných 7 servisnými organizáciami a dodávateľmi jednotlivých subsystémov.

  Aplikáciu sme vyvinuli v rámci riešenia GAMO Smart zóna. Je súčasťou budovania inteligentných mestských zón na propagáciu mesta, regiónu, kultúrnych a športových podujatí, historicky či inak zaujímavých objektov alebo vzdelávacích inštitúcií.

 • Opatrenia vedúce k rastu efektivity spracovania informácií.

 • Blokovanie aktivít súvisiacich so sťahovaním nelegálneho obsahu.

  SPDM predstavuje technické riešenie, ktoré umožní postupne v rámci menších etáp budovať komplexný nástroj na pokrytie MDM - Master Data Management potrieb. Riešenie svojou jedinečnosťou poskytuje vysokú flexibilitu a adaptabilitu, ktorá dynamický reaguje na meniace sa požiadavky Slovenskej pošty, a.s.

 • 100 hárkov / 100 otázok / 4 odpovede = 2,59 sekundy, priemerná dosiahnutá rýchlosť naskenovania a vyhodnotenia 1 hárku.

 • Evidencia, správa a distribúcia údajov o zákazníkoch, automatizovaná príprava podkladov na fakturáciu služieb. So systémom pracuje viac ako 150 používateľov denne, eviduje cca 3,5 mil. pokladničných výkazov spolu s viac ako 112,5 mil. riadkami.

Aktuality

22
marec

Spoločnosť Veeam v Prahe ocenila najlepších českých a slovenských partnerov za rok 2018. V rámci...

Autor:
GAMO
24
január

Kompetencia Gold Small and Midmarket Cloud Solutions, udelená spoločnosťou Microsoft, potvrdzuje...

Autor:
GAMO
21
december

Ďakujeme za spoluprácu, dôveru i priazeň a tešíme sa na stretnutia pri ďalších projektoch.

...
Autor:
GAMO

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť