Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Modul Globálny aplikačný monitoring je určený na monitorovanie komponentov a procesov aplikácií, mikroslužieb, databáz a ďalších súčastí informačných systémov. Zároveň umožňuje sledovanie a analýzu jednotlivých aplikačných požiadaviek v rámci ich vzájomných prechodov medzi aplikáciami. Monitoruje cestu dát v systémoch a poskytuje informácie o čase spracovania, chybách, zaťažení systému, výkone a dostupnosti. V rámci štandardnej funkcionality umožňuje monitoring výkonu hardvéru a virtualizačnej vrstvy a poskytuje informácie o ich stave, výkone a dostupnosti.

Modul Globálny aplikačný monitoring v rámci štandardnej funkcionality umožňuje vizualizáciu aplikačnej topológie a poskytuje prehľad o vzájomných vzťahoch medzi rôznymi aplikáciami, mikroslužbami a komponentami. Vďaka prepracovanej vizualizácii aplikačnej topológie je zákazník schopný identifikovať závislosti a vzájomné spojenia medzi rôznymi časťami systémov, čo je kritické pri odhaľovaní príčin a riešení problémov.

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
Vizualizačný modul; Integračný a komunikačný modul; Používateľský a admin modul.
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
API konektory
POŽIADAVKY NA LICENCIE
-
AKTUÁLNA VERZIA
1.0.1 build 1 @01.12.2023
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
1.4.2024
KÓD PRODUKTU
50e25

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.