Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Porozumieť dátam

Digitálne dvojča už nie je iba o vytvorení ideálneho modelu výrobnej linky na testovanie simulácií. Dnes pomocou tejto technológie dokážeme zozbierať dáta z rôznych zdrojov a umiestniť ich do priestoru a času. Premenou údajov na kontextuálne informácie prispieva dvojča k úspore času, k efektívnemu využívaniu strojov a zariadení, ku vyššej produktivite podnikov. Dáta premietnuté do dokonalej vizuálnej kópie procesu alebo objektu, poskytujú informácie, ktoré umožnia predvídať potenciálne problémy v prevádzke skôr ako sa vyskytnú. Digitalizácia je budúcnosť, no musí však ísť ruka v ruke s bezpečnosťou. Aj preto dohliadneme na správne prepojenie všetkých technológií a zariadení do bezpečnostného ekosystému.

Pribúdajú dopyty na identifikáciu spôsobov ako optimalizovať procesy, znižovať prevádzkové náklady a zjednodušiť prácu. Kde a ako sa prejavili benefity technológie digitálneho dvojčaťa?

Prečo si vybrať naše riešenie?
VÝROBA
Prepojením procesov, IoT zariadení a senzorov, ktoré vizualizujú vašu biznis požiadavku, získate relevantné informácie pre pružné rozhodnutia v konkrétnej situácii. Aj bez toho, aby ste boli fyzicky prítomný v podniku. Dostávate notifikácie priamo z výroby vrátane kyber a fyzickej bezpečnosti.
SPRÁVA BUDOV
V digitálnom dvojčati môžete spravovať celú infraštruktúru: od elektriky, cez vodovodné a plynové potrubia. Nastavíme automatizovaný workflow údržby či monitoring zariadení s cieľom zabezpečenia ich prevádzky.
LOGISTIKA
S technológiou dvojčaťa viete presne lokalizovať, kde sa tovar nachádza. Postaráme sa vám o želanú automatizáciu v procese internej logistiky: možnosť plánovania úkonov, navigáciu obslužného personálu aj sledovanie dokončenia zadaných úkonov. Týmto znížite potrebu fyzickej kontroly logistických procesov alebo zefektívnite produktivitu vozového parku.
KYBERBEZPEČNOSŤ
Digitálne dvojča môže byť aj virtuálnym modelom sieťovej infraštruktúry. Mimoriadne užitočná je napríklad simulácia potenciálnych kybernetických útokov alebo identifikácia zraniteľností v sieti organizácie, ale aj testovanie reakcií na incidenty.
Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie služby vývoja softvérových riešení v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Vývoj softvérových riešení na mieru

Návrh podnikových IS

Integračné služby

Manažérske prehľady

Master Data Management

Expertný liekový systém Aesculap

Digitálne dvojča

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.