Skočiť na hlavný obsah
Naše riešenia na problémy, s ktorými sa stretávate.

Špeciálne situácie si vyžadujú osobitné riešenia. Aplikácie typu Enterprise sú modulárne riešenia zamerané na konkrétne obchodné alebo procesné situácie zákazníka. Riešenia, ktoré bez kompromisov pokrývajú všetky požiadavky a potreby spoločnosti. Robustné, dátovo odolné a bezpečné.

Vyvíjame softvérové riešenia na mieru požiadavkám zadávateľa.
Rozpracujeme rôzne scenáre využitia.
Využívame projektové riadenie a agilné metódy vývoja.
Podporujeme moderné technológie.
Eliminujeme problémy s dátovou kvalitou.
Kontrolujeme kvalitu finálneho produktu aj jeho výrobu.

PARTNERSKÝ PROGRAM: Chcete sa stať naším partnerom pre predaj, prevádzkovú alebo zmenovú podporu produktov IS JAS? Partnerom ponúkame ucelený koncept vzdelávania a podpory.

Čo sú Enterprise produkty?
Vysoko špecializované moduly informačných systémov, prispôsobiteľné potrebám zákazníkov.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

https://www.gamo.sk/

Expertíza a poznanie problematiky

Softvéroví analytici Vás prevedú návrhom funkčnosti, v spolupráci s Vami rozpracujú jednotlivé scenáre využitia. Nakoniec celé riešenie dôkladne otestujeme, nielen z funkčnej, ale aj z bezpečnostnej stránky.

https://www.gamo.sk/

Naše schopnosti

Vyvinieme softvér, ktorý pomôže splniť vaše biznisové ciele. Funkčnosťou prekoná balíkové produkty. Využívame projektové riadenie, agilné metódy vývoja, quality assurance. Komplexne pokrývame celý životný cyklus SW riešenia.

https://www.gamo.sk/

Nový pohľad na existujúce dáta

Rozšírime funkčnosť Vašich systémov. Manažérske prehľady Vám poskytnú kvalitný prehľad o výkonnosti firmy v očakávanej forme, podporia biznis rozhodovanie v reálnom čase.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.