Skočiť na hlavný obsah
Naše riešenia na problémy, s ktorými sa stretávate.

Špeciálne situácie si vyžadujú osobitné riešenia. Aplikácie typu Enterprise sú modulárne riešenia zamerané na konkrétne obchodné alebo procesné situácie zákazníka. Riešenia, ktoré bez kompromisov pokrývajú všetky požiadavky a potreby spoločnosti. Robustné, dátovo odolné a bezpečné.

Vyvíjame softvérové riešenia na mieru požiadavkám zadávateľa.
Rozpracujeme rôzne scenáre využitia.
Využívame projektové riadenie a agilné metódy vývoja.
Podporujeme moderné technológie.
Eliminujeme problémy s dátovou kvalitou.
Kontrolujeme kvalitu finálneho produktu aj jeho výrobu.

PARTNERSKÝ PROGRAM: Chcete sa stať naším partnerom pre predaj, prevádzkovú alebo zmenovú podporu produktov IS JAS? Partnerom ponúkame ucelený koncept vzdelávania a podpory.

Čo sú Enterprise produkty?
Vysoko špecializované moduly informačných systémov, prispôsobiteľné potrebám zákazníkov.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

https://www.gamo.sk/

Expertíza a poznanie problematiky

Softvéroví analytici Vás prevedú návrhom funkčnosti, v spolupráci s Vami rozpracujú jednotlivé scenáre využitia. Nakoniec celé riešenie dôkladne otestujeme, nielen z funkčnej, ale aj z bezpečnostnej stránky.

https://www.gamo.sk/

Naše schopnosti

Vyvinieme softvér, ktorý pomôže splniť vaše biznisové ciele. Funkčnosťou prekoná balíkové produkty. Využívame projektové riadenie, agilné metódy vývoja, quality assurance. Komplexne pokrývame celý životný cyklus SW riešenia.

https://www.gamo.sk/

Nový pohľad na existujúce dáta

Rozšírime funkčnosť Vašich systémov. Manažérske prehľady Vám poskytnú kvalitný prehľad o výkonnosti firmy v očakávanej forme, podporia biznis rozhodovanie v reálnom čase.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.