Skočiť na hlavný obsah
Profesionála služba

Bezpečnosť OT

Spoliehať sa na izolovanosť prostredia nie je bezpečnostným opatrením. Priemyselné riadiace  a kontrolné systémy SCADA ICS/DCS tvoria z pohľadu kybernetickej bezpečnosti rozsiahlu a donedávna nezávislú oblasť. Naše riešenia zabezpečia detekciu anomálii a integritu riadiaceho procesu. Manažment rizík v reálnom čase uľahčí bezpečnostným špecialistom udržať systémy chránené. 

 

Ransomvér útok či únik citlivých údajov predstavujú vážne riziká. Môžu negatívne ovplyvniť prevádzku, viesť k ekonomickým škodám alebo dokonca ohroziť zdravie a životy ľudí.

Služby bezpečnosti priemyselných systémov
AUDIT BEZPEČNOSTI SCADA
Vstupnou analýzou identifikujeme úroveň bezpečnosti SCADA a priemyselných systémov. Určíme priority opatrení v oblasti eliminácie identifikovaných rizík.
RÝCHLA REAKCIA NA HROZBY
Navrhneme opatrenia s vysokou prioritou, ktoré jednoduchou aplikáciou okamžite zvýšia odolnosť voči identifikovaným hrozbám.
STRATEGICKÉ OPATRENIA
Návrh technických a administratívnych opatrení, stratégia minimalizácie rizika a najlepšie odporúčania na zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami. Je to komplexná odozva na identifikované riziká.
BEZPEČNOSŤ AKO SLUŽBA
Zabezpečíme kontinuálny dohľad nad priemyselnými a IT systémami profesionálnou službou. Je plne v súlade s požiadavkami legislatívneho a metodického rámca Zákona o kybernetickej bezpečnosti, vrátane činností analytického tímu.
Hľadáte inú formu podpory kybernetickej odolnosti? V ponuke máme ďalšie služby.
Najčastejším problémom je podceňovanie reálnych hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A preto nečakajte a obráťte sa s požiadavkami priamo na nás

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Sieťová bezpečnosť

Testy zraniteľnosti

Bezpečnosť priemyselných systémov

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Konzultácie a vzdelávanie

SECaaS

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

Analýza kybernetickej odolnosti IT

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.