Skočiť na hlavný obsah
Viacvrstvová ochrana

Starostlivosť o bezpečnosť koncových zariadení

Zmena systému práce a možnosť pracovať odkiaľkoľvek znamená, že sa už nemôžete spoliehať iba na technológie sieťovej a perimetrovej ochrany firiem. Aby ste ochránili používateľov, firemné údaje musíte dokázať ochrániť koncové zariadenia, nech sa nachádzajú kdekoľvek – či už ste v kancelárií, v domácej nechránenej sieti alebo na verejnej wifi v hoteloch, letiskách prípadne kaviarňach.

 

Radi by ste sa dozvedeli viac? Napíšte nám, pošleme vám záznam z webinára, kde sme sa venovali práve tejto téme.

Ako chránime vaše zariadenia?
TECHNOLÓGIE
Pomocou technológií od svetových lídrov v bezpečnosti chránime koncové zariadenia. Napríklad prostredníctvom viacvrstvovej ochrany, schopnej zachytiť aj pokročilé taktiky útočníkov ako polymorfný malwér a ransomwér.
KOMPONENTY
Naše riešenie pozostáva z nasledujúcich komponentov: Antivírusová, antispyvérová a antiphishingová ochrana - Ochrana pred sieťovými útokmi - Detekcia na úrovni DNA - HIPS - Centralizovaný manažment a monitoring - Mobile device management a mobile application management (MDM, MAM) - Šifrovanie - Pokročilá kontrola pamäte a zastavenie bezsúborových útokov - Ochrana pred ransomvérom
Hľadáte inú formu podpory kybernetickej odolnosti? V ponuke máme ďalšie služby.
Najčastejším problémom je podceňovanie reálnych hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A preto nečakajte a obráťte sa s požiadavkami priamo na nás.

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Sieťová bezpečnosť

Testy zraniteľnosti

Bezpečnosť priemyselných systémov

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Konzultácie a vzdelávanie

SECaaS

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

Analýza kybernetickej odolnosti IT

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.