Skočiť na hlavný obsah
Bezpečnosť ako služba

Kybernetická odolnosť

Najčastejším rizikom je neskoré detegovanie bezpečnostného incidentu. Monitorujeme a komplexne riadime stav kybernetickej bezpečnosti, zabezpečujeme plný súlad s legislatívnymi a technologickými štandardmi. Detekcia kybernetických rizík je podporená SIEM nástrojom analyzujúcim informácie zo všetkých sieťových zariadení, operačných systémov, databáz, aplikácií, senzorov v IT aj OT oblasti. Zo súvislostí medzi nimi odhalíme podozrenia na neštandardné správanie sa systémov. Ihneď po vzniku bezpečnostného incidentu prevezmeme v rámci služby SECaaS krízové riadenie a zabezpečíme plnú forenznú podporu: nevyhnutné opatrenia, zabezpečenie dôkazov, krízovú komunikáciu.

 

Ak preferujete komplexné riešenie IT a OT bezpečnosti, zabezpečované špecialistami, ponúkame outsourcing SOC centra službou Security as a Service - SECaaS.

Prečo si vybrať naše služby?
BEZPEČNOSTNÝ MONITORING
V rámci viacúrovňovej služby využívame špecializovaný SIEM nástroj, presne definované procesy a procedúry. Prvoradým cieľom je vždy identifikovať a zastaviť väčšinu útokov ešte predtým, ako je prekonané vonkajšie zabezpečenie IT systému alebo siete.
RÝCHLA A PRESNÁ ODOZVA
Analýza rizík, identifikované podozrenia porovnávame s podobnými hláseniami z medzinárodných bezpečnostných centier a databáz. Takto dokážeme zachytiť aktivity útočníka už v štádiu pokusu o prienik, a zároveň eliminujeme falošné podozrenia.
KVALIFIKOVANÍ PROFESIONÁLI
Dohľad nad monitorovanými systémami vykonávajú profesionáli, poverení riešiť konkrétnu úroveň služby. Analytici, riešitelia incidentov a experti majú jediný cieľ, a to znemožniť útočníkovi pokračovať v nežiadúcej aktivite.
BEZPEČNOSŤ V REŽIME 24/7/365
Odhalíme narušenie bezpečnosti a vykonáme prvé rýchle opatrenia na elimináciu rizika. Priebežné vyhodnocovanie údajov nám umožňuje vytvárať reporty o stave a odozvách IT systémov, aplikácií, sietí, ako aktivitách používateľov.
Hľadáte inú formu podpory kybernetickej odolnosti? V ponuke máme ďalšie služby.
Najčastejším problémom je podceňovanie reálnych hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A preto nečakajte a obráťte sa s požiadavkami priamo na nás.

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Sieťová bezpečnosť

Testy zraniteľnosti

Bezpečnosť priemyselných systémov

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Konzultácie a vzdelávanie

SECaaS

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

Analýza kybernetickej odolnosti IT

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.