Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Rozdielový biznis ukazovateľ

Spoločnosti čaká nová povinnosť zbierať dáta a následne vykonávať nefinančný reporting ESG. Tento bude na základe legislatívnych kritérií povinný pre približne 700 veľkých firiem na Slovensku. Ale aj menšie firmy by mali začať zbierať dáta a prijímať ESG opatrenia. Už dnes posudzujú banky ESG profil firiem pri schvaľovaní úverov, stále viac ho vyžadujú odberatelia a pribudnú aj zákazníci. ESG sa stáva novým rozdielovým biznis ukazovateľom, týka sa všetkých procesov a aktív. Firma na „odmeranie“ svojho ESG profilu potrebuje pomerne veľa údajov z rôznych oblastí, najmä čo sa týka personalistiky, dodávky energií, výroby a pod.

Zaujala vás téma ESG reportingu, máte k nej ďalšie otázky? Neváhajte nás osloviť cez kontaktný formulár alebo si prečítajte článok a získajte ďalšie informácie na našom portáli Platform of Invention.

ZBER DÁT
Nastavíme proces zberu dát pre udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie.
KOMPLEXNÝ NÁSTROJ
Odporučíme komplexný nástroj, ktorý je vhodný na konsolidáciu, správu, reportovanie a analýzu dát ESG. Ponúka nielen nástroje pre vykazovanie, ale využíva aj analytické nástroje k identifikácii príležitostí pre splnenie cieľov.
UDRŽATEĽNÁ FIRMA
Získava výhodnejšie podmienky pri prístupe k finančným zdrojom bánk, je perspektívna pre zákazníkov a investorov, konkurencieschopná, systematicky pracuje na znižovaní rizík a zvyšovaní efektivity procesov.
Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie služby vývoja softvérových riešení v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Vývoj softvérových riešení na mieru

Návrh podnikových IS

Integračné služby

Manažérske prehľady

Master Data Management

Expertný liekový systém Aesculap

Digitálne dvojča

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.