Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Modul GDM môže byť súčasťou centrálneho firemného portálu alebo existovať ako samostatné riešenie. Umožňuje uchovávať dáta akéhokoľvek registra, katalógu, číselníka bez ohľadu na jeho povahu a počet atribútov popisujúcich jeho vlastnosti. Dáta sú do systému GDM ukladané prostredníctvom webových služieb zo zdrojových externých systémov alebo zadávané priamo používateľmi cez používateľské rozhranie. Administrátor katalógy zriaďuje vo vlastnej réžii. Správca dátového obsahu je zodpovedný za dáta samotné. Všetko pod firemným dohľadom a na jednom mieste.

Riešenie okrem primárnej funkcie obsahuje:

  • GDM
  • Register zákazníkov
  • Register zmlúv

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
Katalógy: používateľské rozhranie pre zobrazenie katalógov. Napríklad produktový katalóg, katalóg tovarov, adresných údajov, organizačnej štruktúry atď.; Číselníky: rozhranie pre prístup a kontrolu a správu dát jednotlivých katalógov; Manažment: správa katalógov, číselníkov, rozhraní, enumerácií a registrov; Administrácia: interné číselníky, evidencia správ, parametre.
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
WebService: SOAP 1.2, REST, FileSharing
POŽIADAVKY NA LICENCIE
Oracle Database 19c Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux Server
AKTUÁLNA VERZIA
1.10.0 build #571 (30cd4247)@02.07.2021
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
1. 5. 2023
KÓD PRODUKTU
50e13

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.