Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Prepojenie virtuálneho a fyzického sveta do jednej platformy prináša komfort môcť robiť rozhodnutia z akéhokoľvek miesta, hoc aj na konci sveta cez 3D vizualizáciu (digitálne dvojča) podniku či lokality. Sledujete akýkoľvek druh technológie, procesu, pracovníkov, informačného systému a ich výkon aj funkčnosť v reálnom čase. Na základe analýzy údajov a monitorovania systémov môžete predvídať rôzne scenáre vývoja situácie. Identifikujete problém ešte predtým ako reálne nastane. Týmto predchádzate výpadkom, rozvíjate nové príležitosti a dokonca dokážete pomocou rôznych simulácií  plánovať budúcnosť. Využitím pokročilej umelej inteligencie dokážete simulovať procesy, zvyšovať ich efektivitu a prognózovať vývoj v reálnom čase. Prostredníctvom lokalizačnej funkcionality zariadení, tovarov, predmetov, obsluhy aj ľudí dokážete optimalizovať výkon prevádzkových, logistických, výrobných aj personálnych procesov.

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
3D vizualizačný modul RTLS modul Integračný a komunikačný modul Používateľský a admin modul
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
REST API
POŽIADAVKY NA LICENCIE
Twinzo, MS SQL
AKTUÁLNA VERZIA
1.0.1 build 1 @01.12.2023
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
Bude oznámené
KÓD PRODUKTU
50e22

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.