Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Modul zabezpečuje integráciu rôznych aplikačných systémov a subsystémov do jedného integrovaného celku so zachovaním ich interoperability a s cieľom zabezpečenia výmeny a zdieľania dát. Subsystémy majú definované rozhrania, vďaka ktorým komunikujú buď navzájom medzi sebou alebo centrálne s integračnou platformou. Integračná platforma sa stará práve o prepojenia jednotlivých subsystémov.
Integračná platforma je automatizovaná - využíva zaužívané postupy a možnosti opakovaného použitia; využíva umelú inteligenciu na reálne prevádzkové dáta s cieľom identifikovať problémy a odporúčania a podporuje neustále zlepšovanie; spája viacero štýlov - vytvára správnu kombináciu možností integrácie. Ide o kombináciu existujúcich a nových systémov modernizáciou kľúčových aplikácií. 
Modul poskytuje štandardné komunikačné protokoly pre integráciu pomocou Webových služieb (WS) a formou XML, štandardné protokoly ako HTTP/S, REST.

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
Zoznam aktív Distribúcia údajov a integračné služby Admin a používateľské rozhranie
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
WS XML, HTTP/S, REST.
POŽIADAVKY NA LICENCIE
Oracle Database 19c Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux Server
AKTUÁLNA VERZIA
1.0.1 build 1 @01.12.2023
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
Bude oznámené
KÓD PRODUKTU
50e23

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.