Skočiť na hlavný obsah
Dohľad nad systémami

Monitoring IT a riadenie incidentov

Pre plynulý chod výroby alebo procesov naviazaných na IT poskytujeme službu monitoringu. Umožníme vám sledovať výkon IT infraštruktúry z jedného centrálneho miesta, dostávate upozornenia na neštandardné správanie, ktoré by mohlo mať vplyv na biznis kontinuitu. Na mieru monitorovací systém rozšírime o služby zákazníckeho centra, outsourcingu IT špecialistov alebo manažmentom IT služieb preberieme plnú zodpovednosť za prevádzku.

Ako sme pomohli spoločnosti Baumit centralizovať prehľad nad IT systémami vo viacerých krajinách? 

Prečo si vybrať naše riešenie?
EFEKTÍVNA PREVÁDZKA
Nepretržitá prevádzka služby 24x7, rýchlosť nasadenia riešenia, nízke prevádzkové náklady.
USER FRIENDLY
Riešenie centralizované v jednom dashboarde, prehľadné a intuitívne ovládanie, systém notifikácií podľa potrieb klienta.
TECHNOLÓGIE
Naši špecialisti majú bohaté skúsenosti s integráciou Zabbix riešenia do IT prostredí klientov, rovnako aj s nasadením služby v cloude.
MONITORING V CLOUDE
V rámci cloudovej služby IaaS našim klientom na prevádzkovanej infraštruktúre poskytujeme aj monitoring zdrojov a virtuálnych serverov.
Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite si ponuku služieb pre Outsourcing IT.
Firemné IT si vyžaduje nepretržitú prevádzku a spoľahlivé zabezpečenie. Správu IT prenechajte kľudne nám, máme dlhoročné skúsenosti, know-how a špecialistov.

Microsoft 365

Správa IT infraštruktúry | SLA

Monitoring ako služba

Služby zákazníckeho centra

Služby IT špecialistov

Microsoft Premier Support

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.