Skočiť na hlavný obsah
Bezpečnosť firmy

Pozor na phishing kampane

E-mail phishing je najpoužívanejší vektor ransomvér útokov. Chcete sa ochrániť pred krádežou prihlasovacích údajov, únikom citlivých dát alebo ransmovérom?  Ochrana e-mailov a aplikácii M365 je kľúčom k zvýšeniu bezpečnosti firmy. Kombináciou širokej palety pokročilých technológií a politík nedáme šancu ransomvéru, zero-day útokom ani polymorfnému malvéru.

Radi by ste sa dozvedeli viac? Napíšte nám, pošleme vám záznam z webinára, kde sme sa venovali práve tejto téme.

Pred akými hrozbami vás ochránime?
RANSOMVÉR
E-mail je najpoužívanejším vektorom pri ransomvér útokoch.
MALVÉR A ZERO-DAY ZRANITEĽNOSTI
Kombináciou cloudového sandboxingu a behaviorálnej analýzy vás ochránime aj pred najnovšími útokmi.
SPOOFING
Druh útoku v počítačovej sieti, e-mailoch, pri ktorom sa útočník vydáva za niekoho alebo niečo iné a maskuje svoju totožnosť.
SOCIÁLNE INŽINIERSTVO
Najlepšou ochranou pred phishingom a sociálnym inžinierstvom je vzdelávanie. Pripravíme školenia na mieru potrebám vašej organizácie. Okrem toho ochránime vašich zamestnancov prostredníctvom implementácie detekčných mechanizmov, reputačných filtrov a komplexných emailových politík.
ODKAZY NA ŠKODLIVĚ WEBY
Každý jeden mesiac na svete vznikne v priemere 1,4 milióna phishingových webstránok. Väčšinou je to s cieľom získania prihlasovacích údajov od zamestnancov firmy, zmanipulovanie poverených osôb na vykonanie platby alebo k zadaniu údajov o platobnej karte.
DLP
Set politík a mechanizmov chrániacich zákazníka pred únikom citlivých dát.
Hľadáte inú formu podpory kybernetickej odolnosti? V ponuke máme ďalšie služby.
Najčastejším problémom je podceňovanie reálnych hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A preto nečakajte a obráťte sa s požiadavkami priamo na nás.

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Sieťová bezpečnosť

Testy zraniteľnosti

Bezpečnosť priemyselných systémov

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Konzultácie a vzdelávanie

SECaaS

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

Analýza kybernetickej odolnosti IT

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.