Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Modul GGIS (Globálny geografický informačný systém) je navrhnutý ako environmentálno-technický informačný systém s využitím technológií geografických informačných systémov GIS. Je určený na podporu prevádzkových činností, ktoré súvisia s priestorovým informačným systémom, podporu havarijného plánovania, technologické práce a všetky ostatné práce zabezpečujúcimi celistvosť a bezpečnosť sledovanej infraštruktúry. Je použiteľný pri spracovaní geografických dát líniových stavieb, technologických prvkov stavieb a ich okolia. Súčasťou je aj funkcionalita zaznamenania environmentálnych zmien a rizikových faktorov uvedených stavieb a ich okolia vrátane dokumentačnej a archívnej zložky. 

Modul GGIS umožňuje v spojení s ostatnými dátami detailne identifikovať tie časti sledovanej infraštruktúry, ktorým z pohľadu prevádzky alebo údržby patrí zvýšená pozornosť, resp. podporuje aktívne opatrenia vykonávané z pohľadu opráv. Modul GGIS tak poskytuje jednu z najdôležitejších priestorových databáz geografických údajov v rámci sledovanej infraštruktúry. Všetky spracované geografické dáta vytvárajú databázu DB GGIS, ktorá umožňuje tvorbu rôznych užívateľských pohľadov, komplexné priestorové analýzy, čím zabezpečuje riadenie sledovanej infraštruktúry.

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
Modul katódovej ochrany; Modul VideoMapping; Modul inšpekcie entít infraštruktúry, Dokumentačný a archivačný modul, modul web rozhrania.
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
Databázové konektory; API konektory
AKTUÁLNA VERZIA
1.1.31
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
1.4.2024
KÓD PRODUKTU
50e24

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.