Skočiť na hlavný obsah
Naše riešenia na problémy, s ktorými sa stretávate.

Bezpečná migrácia do cloudu prináša novú dynamiku využívania IT zdrojov, optimalizáciu nákladov, ale aj možnosť sprístupňovať systémy pre prácu z domu.

 

Garantujeme spoľahlivú prevádzku IT.
Pripravíme prostredie pre vývoj platforiem.
Poskytneme mobilitu a bezpečný prístup k aplikáciám pre prácu z domu.
Bez investičných nákladov pripravíme zdroje, ktoré aktuálne potrebujete.
Postaráme sa o automatické zálohovanie dát, rýchlu obnovu.
Výpočtové zdroje prispôsobíme aktuálnym potrebám.
Na obmedzený čas dokážeme upraviť výkon systému.
Pravidelne podstupujeme previerky bezpečnosti.
Doprajeme vám individuálny prístup, podporu v SK/EN 7 dní v týždni.

Prečo sú cloudové služby najvhodnejším IT riešením a dokonca jedným z možných opatrení k zdražovaniu energií? Je to benefitmi, ktoré cloud computing vnáša do pracovného prostredia firiem.

Čo sú cloudové služby od GAMO?
Riešenia umožňujúce flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu ideálne pre rozvojové projekty, ale aj nestabilné obdobia. GAMO Cloud je plne virtualizované cloud riešenie vybudované na Slovensku. Technológie VMware založené na úplnej virtualizácií sietí a dátových úložísk (SDDC).

Virtuálne dátové centrum | IaaS

Privátny cloud

Databáza MS SQL | DBaaS

GAMO Drive úložisko

Objektové úložisko

Kubernetes

Zálohovanie ako služba | BaaS

Disaster Recovery v cloude

Začnite s nami

Prečo si vybrať GAMO Cloud?

https://www.gamo.sk/

Najmodernejší cloud na Slovensku

Najnovšie technológie od globálneho lídra VMware umožňujú 100%-nú virtualizáciu sietí a dátových úložísk, a garantujú bezproblémovú integráciu s už virtualizovanými IT systémami.

https://www.gamo.sk/

Bezpečnosť a ochrana údajov

GAMO Cloud spĺňa prísne pravidlá na bezpečnosť a dostupnosť, vrátane štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III, ale aj normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001 a ISO 27018 pre ochranu osobných údajov v cloude.

https://www.gamo.sk/

Dostupnosť technickej podpory a IT špecialistov

Nie sme nadnárodná firma, pre ktorú ste „malý biznis“ alebo „jeden z mnohých“. U nás má každý zákazník garantovaný prístup k IT špecialistovi, s ktorým môže komunikovať v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Technologickí partneri

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

V prípade záujmu poskytujeme 7-dňové automatizované zálohovanie ako súčasť našich štandardných služieb. Napríklad pri neúmyselnom zmazaní jednotlivých súborov, vám ich vieme bez problémov obnoviť.

Umožní vám cenovo efektívnym spôsobom preniesť zodpovednosť za vybudovanie a prevádzku IT infraštruktúry na poskytovateľa cloudu. Môžete sa tak naplno venovať oblastiam, ktoré sú kľúčové pre úspech vášho podnikania.

Nie vždy je to možné, závisí to od konkrétnych licenčných politík. Preto licencie OS zákazníkom GAMO Cloud poskytujeme ako službu. Umožňuje im to využívať aktuálne verzie SW bez nutnosti ďalších investícií.

Áno. Naše cenové ponuky sú komplexné a transparentné. Vždy jednoznačne viete, koľko vás služby v GAMO Cloud stoja. Našim zákazníkom nikdy neúčtujeme žiadne skryté poplatky. Všetky platobné a účtovné dokumenty máte prístupné aj na samoobslužnom portáli.

Nie vždy je to možné. Preto zákazníkom poskytujeme v tejto oblasti odborné poradenstvo. Naši špecialisti vám pomôžu správne sa rozhodnúť, akú časť vašej infraštruktúry je vhodné migrovať do cloudu.

Zabezpečenie je riešené na technologickej, ako aj na procesnej úrovni.
Dosahovaná úroveň bezpečnosti je na oveľa vyššej úrovni, akú v súčasnosti dosahujú bežné firmy, ktoré chcú svoje dáta chrániť vlastnými prostriedkami.

Každé virtualizované prostredie spĺňa technické predpoklady pre migráciu do cloudu. Migrácia virtualizovaného prostredia je vo väčšine prípadov menej náročná a nevyžaduje si rozsiahle výpadky systému. Samozrejme, do cloudu je možné prejsť aj z nevirtualizovaného prostredia.

Záujemcom štandardne poskytujeme 14-dňovú plnohodnotnú skúšobnú prevádzku. Prostredie GAMO Cloud si môžete pohodlne otestovať pre konkrétne účely. Zároveň môžete prípadné otázky prebrať s naším konzultantom.

Všetky naše systémy sú minimálne zdvojené, vrátane napájania a klimatizácie. Napríklad pri zlyhaní dodávok elektrickej energie dokážeme zabezpečiť viac ako 72 hodinovú prevádzku.

Áno. Našim zákazníkom, však poskytujeme miernu výkonovú rezervu, ktorú majú možnosť využiť v prípade výskytu takejto udalosti. Na rozdiel od riešení na mieru je teda možné výkon vašich virtuálnych serverov podľa potreby zvýšiť. Ak je preťaženie dlhodobé, dá sa riešiť trvalým alebo dočasným navýšením zdrojov.

Áno. Na overenie našim zákazníkom poskytujeme bezplatnú možnosť využitia skúšobnej prevádzky, aby si túto skutočnosť overili. Skúšobná prevádzka navyše ukáže, aká je vaša reálna potreba výpočtových zdrojov - často je v skutočnosti nižšia ako ste si mysleli.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.