Skočiť na hlavný obsah

Zadanie

Lenovo na Slovensku je oficiálnym zastúpením korporácie, a zároveň poskytuje interné IT systémy a služby pre región EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika). Pre svoju činnosť využíva viacero IT aplikácií a systémov. Lenovo okrem vlastných serverov využíva aj služby poskytovateľov výpočtových zdrojov – cloud. Systémy slúžiace pre interné účely Lenovo v regióne EMEA musia spĺňať požiadavku maximálnej dostupnosti. Predstavujú „business-critical“ systémy, preto musí byť použité robustné riešenie schopné poskytnúť dostatočný výpočtový výkon. Zároveň musí spĺňať požiadavky flexibility pre jednoduché pridávanie a uberanie výpočtových zdrojov podľa aktuálnych potrieb korporácie.

Klient

Lenovo International
Technológie | Oficiálne zastúpenie pre región EMEA
500-1000 zamestnancov
Vytvorenie cloudu slúžiaceho pre potreby Lenovo na Slovensku a v regióne EMEA. Návrh flexibilného riešenia vrátane možnosti vytvárania vlastných privátnych úložísk dokumentov pre pracovníkov slovenskej pobočky.

Naše riešenie

Lenovo využíva pre svoje systémy cloudové riešenie od poskytovateľa cloudových služieb GAMO. Súčasťou poskytovaných služieb sú výpočtové zdroje, virtuálne servery, ako aj licencie viacerých produktov značky Microsoft (OS Windows Server, SQL Server, a iné). Cloudové riešenie umožňuje efektívne využitie zdrojov a vysokú dostupnosť systémov. V takto pripravenom IT prostredí sú prevádzkované jednotlivé korporátne aplikačné servery. Riešenie umožňuje dynamicky meniť svoje parametre a na mieru sa prispôsobiť aplikáciám, ktoré sú v ňom prevádzkované.

Pre potreby zdieľania dokumentov je súčasťou riešenia aj vlastné privátne úložisko dokumentov.

GAMO poskytuje konzultácie zamerané na architektúru aplikácií a serverov.


 

Stratégiou značky Lenovo je poskytovať zákazníkom a partnerom v regióne EMEA bezproblémovú podporu. Ako nadnárodná firma potrebujeme IT riešenie spĺňajúce medzinárodné štandardy. Prevádzka našich serverov v cloude od spoločnosti GAMO spĺňa tieto požiadavky. Dokážeme flexibilne reagovať na aktuálne potreby a optimalizovať informačné systémy, ktoré v cloude prevádzkujeme.
Branislav Kartik, PhD
EMEA Information Technology On-site Support Senior Manager, Lenovo Group

Prínosy

Flexibilita poskytovaného výpočtového výkonu.
Jednoduchá správa serverov, operačných systémov a databáz v IT infraštruktúre..
On-demand zdroje – virtuálne servery, vrátane Microsoft licencií.
Optimalizovaná prevádzka aplikácií a databáz.
Dostupnosť v režime 24x7, on-line konzultačné služby.
Veľmi rýchla implementácia cloudového riešenia.

Využívané služby

Privátny cloud

GAMO Drive úložisko

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.