Skočiť na hlavný obsah

Radi zodpovieme
vaše otázky

Zistili ste problém a potrebujete poradiť správny postup jeho riešenia? 

zakaznicke centrum

Zákaznícke centrum

cloud sluzby

Cloudové služby

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Kde nás nájdete

Banská Bystrica

Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
Slovensko

Bratislava

Vajnorská 100/B
Polus Towers 2
831 04 Bratislava
Slovensko

Košice

Werferova 1
040 10 Košice
Slovensko

Identifikačné údaje

SÍDLO SPOLOČNOSTI A FAKTURAČNÁ ADRESA:
GAMO a.s.
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
IČO: 36 033 987
DIČ: 2020087498
IČ DPH: SK2020087498

Bankové spojenie

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA a.s.
0435467048 / 0900
IBAN: SK5409000000000435467048
SWIFT: GIBASKBX

Kontakt pre médiá

Iveta Hlaváčová