Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Kubernetes na orchestráciu kontajnerov

Doprajte si funkčný ekosystém Kubernetes, ideálnu platformu pre hosťovanie aplikácií vo svete riadenom z cloudu. Využívame ho pre automatické nasadzovanie a správu aplikácií v multiplatformovom a multicloudovom prostredí. Vďaka kontajnerizácii a kubernetes môžete prevádzkovať moderné aplikácie s vedomím, že o infraštruktúru máte postarané, pretože beží vo výkonnom a bezpečnom cloud prostredí.

 

Kubernetes predstavuje zaujímavé riešenie ako ľahko nasadiť nové aplikácie respektívne upraviť už existujúce. Pomáha riešiť škálovateľnosť, životný cyklus a dostupnosť aplikácií, čím ich robí efektívne a dobre prispôsobiteľné. 

Prečo využívať Kubernetes z GAMO Cloud?
VÝVOJ S BENEFITMI
Vytvoríme podmienky ,aby ste zjednodušili svoj vývoj, automatizovali prevádzku, zlepšili testovanie, znížili režijné náklady a skrátili čas uvedenia aplikácie na trh.
SPOĽAHLIVOSŤ
GAMO Cloud spĺňa všetky predpoklady pre škálovateľnosť, kompatibilitu a bezpečnosť vývoja aplikácií.
TECHNOLOGICKÁ PODPORA
Dôkladne sa staráme o funkčnosť platformy Kubernetes, pravidelné aktualizácie a údržbu všetkých komponentov.
Hľadáte inú cloudovú službu? V ponuke máme aj ďalšie produkty.
Ideálne riešenia umožňujúce flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu, nielen pre inovácie a rozvojové projekty, ale aj pre nečakané situácie a nestabilné obdobia.

Virtuálne dátové centrum | IaaS

Privátny cloud

Databáza MS SQL | DBaaS

GAMO Drive úložisko

Objektové úložisko

Kubernetes

Zálohovanie ako služba | BaaS

Disaster Recovery v cloude

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.