Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Modul ASUD, Agregovaná správa údajov dopravy, zabezpečuje prostredníctvom GIS technológie a súvisiaceho zobrazenia monitoring dopravy, vozidiel, doručovateľov. Tieto on-line údaje porovnáva s plánom a vyhodnocuje odchýlky od plánu, notifikuje používateľov. Súčasťou je aj plánovanie zmien dopravy, úprava zmenových plánov, vyhodnocovanie nákladov na dopravu a obsluhu dopravy. Modul priamo komunikuje prostredníctvom integračného rozhrania s ekonomickým IS pre výmenu dát o spotrebe a ďalších nákladov dopravy.

Dôležitú úlohu plní aj správa cestných kurzov v rámci modulu ASUD, ktorá umožňuje vytváranie verzií poštových cestných kurzov platných v rôznych obdobiach. Súčasťou kurzu je cestovný poriadok a zoznam záverov. Cestovný poriadok je definovaný prejazdovými bodmi, časom prejazdu, obmedzeniami ako dni v týždni a ďalšími parametrami. Modul poskytuje automatický prepočet dĺžky trasy a grafické zobrazenie trasy. Je podkladom pre ostatné moduly aplikácie ASUD. Kurz prechádza schvaľovacím procesom. O potrebe schválenia kurzu je používateľ informovaný notifikačným mailom, ktorého súčasťou je tlačový výstup kurzu.
 

Riešenie okrem primárnej funkcie obsahuje:

  • Poštový cestný kurz
  • Agregovaná správa údajov dopravy

 

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
Monitoring vozidiel a pohybu osôb so zobrazením dát na mapovom podklade. Plánovač jázd. Zmenové plány jázd. Správa kurzov: evidencia verzií kurzov a tlač prehľadov. Správa systému: administrácia nastavení aplikácie a číselníkov. Integračný modul zabezpečuje priame prepojenie a kompatibilitu so systémom GDM.
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
Spôsob prenosu: WebService SOAP, formát: XML
POŽIADAVKY NA LICENCIE
Oracle Database 19c Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux Server
AKTUÁLNA VERZIA
1.2.1
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
1. 5. 2023
KÓD PRODUKTU
50e18

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.