Skočiť na hlavný obsah
GAMO Drive

Cloudové úložisko

Určite ho ocenia firmy a rovnako aj súkromné osoby. Dáta uložíte v bezpečnom cloude s garanciami dostupnosti a spoľahlivej ochrany. Na tom, či vaši klienti majú alebo nemajú účet v GAMO Drive nezáleží. Cez verejné linky s časovým zámkom a heslom môžete svoje dáta cielene a chránene zdieľať. Všetko máte pod kontrolou, GAMO Drive plne podporuje požiadavky na moderný Home Office. Dáta máte uložené výhradne na Slovensku a neopúšťajú krajinu. 

Home Office: Práca z domu mení pravidlá hry a apeluje na bezpečnosť. Využite možnosť poradiť sa a konzultovať podmienky a nastavenia privátnej inštalácie GAMO Drive.

Prečo si vybrať GAMO Drive
UŽITOČNÉ FUNKCIE
Pre rýchle úpravy môžete kancelárske dokumenty typu Word, Excel a PowerPoint upraviť priamo vo webovom prehliadači.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV
Údaje sú spoľahlivo zálohované - každých 24 hodín s retenciou 7 dní. Verzionovanie dokumentov umožňuje návrat v čase ku predošlej verzii. Antivírus aplikácie integrujú skenovanie vírusov.
FIREMNÉ CLOUDOVÉ ÚLOŽISKO
Pre biznis zákazníkov, firmy a organizácie pripravíme privátnu inštaláciu - hostingu celého servera. Získate neobmedzený počet používateľov, neobmedzený objem prenesených dát, neobmedzenú veľkosť jednotlivých súborov.
SYNCHRONIZÁCIA ÚDAJOV
Jeden alebo viacero priečinkov automaticky synchronizujete medzi viacerými zariadeniami. Podpora pre Windows, Android, iOS. Ku dátam máte prístup aj cez webové rozhranie..
BEZPEČNÝ HOME OFFICE
Práca na spoločných projektoch, tímové online stretnutia, zdieľanie dokumentov – toto všetko sú vlastnosti, ktoré GAMO Drive s videokonferenciou plne podporuje.

Vyberte si z ponuky našich produktov

50%off
1 year
 • GAMO Drive 50 Demo
  • Cloud Storage: 50GB
  • New! Web Meetings
  • Calls, Chat and Screenshare
  • File Sync and Share
  • Online edit Office Documents
  • Win/Mac/Linux/iOS/Android
  • Web Client: Yes
  • Demo: 14 days
  1. File versioning and Backup
  2. Encrypted audio/video calls
  3. WebRTC cross-platform support
  4. More Details
Zadarmo
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*
50%off
1 year
 • GAMO Drive 50
  • Cloud Storage: 50GB
  • New! Web Meetings
  • Calls, Chat and Screenshare
  • File Sync and Share
  • Online edit Office Documents
  • OS Client: Win/Mac/Linux
  • Mobile & Tablet: iOS/Android
  • Web Client: Yes
  1. File versioning and Backup
  2. Encrypted audio/video calls
  3. WebRTC cross-platform support
  4. More Details
Od € 3.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*
50%off
1 year
 • GAMO Drive 100
  • Cloud Storage: 100GB
  • New! Web Meetings
  • Calls, Chat and Screenshare
  • File Sync and Share
  • Online edit Office Documents
  • OS Client: Win/Mac/Linux
  • Mobile & Tablet: iOS/Android
  • Web Client: Yes
  1. File versioning and Backup
  2. Encrypted audio/video calls
  3. WebRTC cross-platform support
  4. More Details
Od € 5.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*
50%off
1 year
 • GAMO Drive 200
  • Cloud Storage: 200GB
  • New! Web Meetings
  • Calls, Chat and Screenshare
  • File Sync and Share
  • Online edit Office Documents
  • OS Client: Win/Mac/Linux
  • Mobile & Tablet: iOS/Android
  • Web Client: Yes
  1. File versioning and Backup
  2. Encrypted audio/video calls
  3. WebRTC cross-platform support
  4. More Details
Od € 10.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*

Technologickí partneri

V troch firmách sme sa pýtali na ich skúsenosť s migráciou do cloudu. Poznáme overené postupy, ako uskutočniť migráciu s minimálnou alebo nulovou nedostupnosťou systémov. Spolu zvládneme proces migrácie bez komplikácií. 

Hľadáte inú cloudovú službu? V ponuke máme aj ďalšie produkty.
Ideálne riešenia umožňujúce flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu, nielen pre inovácie a rozvojové projekty, ale aj pre nečakané situácie a nestabilné obdobia.

Virtuálne dátové centrum | IaaS

Privátny cloud

Databáza MS SQL | DBaaS

GAMO Drive úložisko

Objektové úložisko

Kubernetes

Zálohovanie ako služba | BaaS

Disaster Recovery v cloude

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.