Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Prispôsobenie modulu Premiestňovacie činnosti v prospech evidencie, kontroly a vyhodnotenia logistických produktov a služieb nevylučuje využitie produktu aj na komplexnejšie účely.
Systém je schopný evidovať a vyhodnocovať množstvo a kvalitu poskytovaných produktov a služieb zákazníkom. Evidencie sú rozdelené podľa ich príslušnosti a ich súčasťou sú tlačové zostavy slúžiace na sumarizáciu výsledkov, vyúčtovaní či výnosov z jednotlivých služieb.
Výsledkom mesačného spracovania je príprava, kontrola a export účtovnej dávky do IS SAP.

 

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
Mesačné spracovania; Priebežné dávky SAP; Kontrola riadkov pokladničných výkazov; Karanténa/Import služieb: zachytenie nesprávnych alebo neúplných údajov; Evidencia rôznych typov podajov, pridávanie nových záznamov, export do tlačovej zostavy; Zberné jazdy; Výplatné stroje - firmy; Výplatné stroje - pošty; Prevody z účtu; Úver poštovného; Ceniny; Platby z IB: evidencia platieb, ktoré boli uskutočnené elektronickou bezhotovostnou formou; Tlačové zostavy.
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
WebService: SOAP 1.2, REST, FileSharing
POŽIADAVKY NA LICENCIE
Oracle Database 19c Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux Server
AKTUÁLNA VERZIA
5.18.0 build #1721 @28.9.2022
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
1. 5. 2023
KÓD PRODUKTU
50e12

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.