Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Moderná webová aplikácia Centrálny register umožňuje evidenciu, správu a vyhľadávanie rôznych typov informácií. Napríklad registre zmlúv, členské registre, registre vlastníkov, objektov, aktív a iné. Aplikácia je rozdelená na privátnu a verejnú časť. Zatiaľ, čo privátna časť umožňuje pomocou intuitívneho správcovského rozhrania spravovať údaje registrov, sledovať vlastnosti objektov a všetkých potrebných súvisiacich dát, verejná časť zabezpečuje publikovanie vybraných údajov pre verejnosť, napr. z dôvodu legislatívnych požiadaviek. Pre verejnú časť ponúka centrálny register vlastný CMS (Content Management System) pre jednoduchú správu webových stránok. Umožňuje správu jednotlivých podstránok, nastavenie hierarchickej štruktúry navigačného menu, vkladanie a publikovanie dokumentov, aktualít, riadenie diskusií či správu inzerčného priestoru. Jednotlivé funkcie a viditeľnosť obsahu sa riadi na základe pridelených prístupových práv a rolí. Táto funkcionalita ponúka iný pohľad na spracovávané údaje pre bežných návštevníkov webu, detailnejšie informácie pre registrovaných členov portálu, a iný obsah a funkcionalitu pre správcov obsahu. Administrátorská časť systému umožňuje správu užívateľov, monitorovanie stavu systému, audity, zber logov, metrík a nastavenie API pre jednoduchú integráciu s inými systémami v prípade potreby.

 

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
Evidencia informácií, Verejné rozhranie, Privátna časť aplikácie, Administrátorské rozhranie, CMS systém
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
REST API
POŽIADAVKY NA LICENCIE
OpenSource nástroje
AKTUÁLNA VERZIA
1.2.6
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
Bude oznámené
KÓD PRODUKTU
50e20

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.