Skočiť na hlavný obsah
Problém odhalíme

Testy zraniteľnosti

Test zraniteľnosti je prvým krokom pri ochrane citlivých dát, ktoré možno ľahko zneužiť. Po vykonaní scanu získate komplexný prehľad o slabých miestach všetkých vašich aktív, vrátane zraniteľnosti, chybných konfigurácií a ďalších potenciálnych bezpečnostných hrozieb ohrozujúcich vašu firmu. Organizácie, ktoré využívajú manažment zraniteľností založený na rizikách, utrpia o 80 % menej prípadov narušenia.
Nástrojmi etických hackerov - penetračným testom, otestujeme odolnosť systémov voči kybernetickým útokom. V tomto prípade môžeme overiť bezpečnosť informačného systému z pohľadu vonkajšieho, ale aj interného útočníka. Okrem zraniteľnosti informačného systému testujeme aj schopnosti bezpečnostných prvkov detegovať a zamedzovať pokusy o prienik do informačného systému.

 

Zodpovedná spoločnosť si test zraniteľnosti zaslúži. Chcete spoznať základný princíp fungovania testov zraniteľnosti a penetračných testov?

Prečo si vybrať naše služby?
ZABEZPEČÍME NÁSKOK
Pomôžeme vám pochopiť možný rozsah útokov a zdokonalíme vašu bezpečnostnú stratégiu.
ZNÍŽIME RIZIKO
Za každým väčším útokom je zraniteľnosť, ktorá nebola odstránená. Manažment zraniteľností je nevyhnutný.
POSKYTNEME PODPORU
Identifikujeme bezpečnostné medzery, nejednotné bezpečnostné riešenia, nedostatočne definovanú bezpečnostnú stratégiu.
ODPORUČÍME NÁPRAVU
Zameriame sa na najdôležitejšie aktíva. Odporučíme nápravy hrozieb, ktoré majú na vaše podnikanie rozhodujúci vplyv.
Hľadáte inú formu podpory kybernetickej odolnosti? V ponuke máme ďalšie služby.
Najčastejším problémom je podceňovanie reálnych hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A preto nečakajte a obráťte sa s požiadavkami priamo na nás.

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Sieťová bezpečnosť

Testy zraniteľnosti

Bezpečnosť priemyselných systémov

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Konzultácie a vzdelávanie

SECaaS

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

Analýza kybernetickej odolnosti IT

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.