Kybernetická bezpečnosť

Sada bezpečnostných opatrení podľa individuálnych požiadaviek.

Chrániť dáta

Kybernetický priestor sa stal novým prostredím, v ktorom sa stretávajú IT systémy s útočníkmi bez hraníc či pravidiel. Škody na technológiách alebo zneužitie údajov môžu mať pre spoločnosti nezvratné následky. Nielen priamy výpadok systému, ale aj poškodená reputácia a dôvera sa ťažko obnovuje. Ako je práve vaša spoločnosť chránená pred týmto novým druhom bezpečnostných hrozieb? Riešenie bezpečnosti IT od GAMO je postavené na princípe vytvorenia primeraného riešenia bezpečnosti podľa špecifík konkrétneho zákazníka, pričom zohľadňuje päť aspektov bezpečnosti: ľudské zdroje, dáta, technológie, procesy a legislatívne nároky. Tieto aspekty sa vzájomne ovplyvňujú, zmena jedného má spravidla vplyv aj na ostatné.

Čo ponúka naše riešenie?
Optimalizáciu nákladov vynakladaných na bezpečnosť.
Prípravu na nadchádzajúcu a platnú legislatívu.
Zavedenie a výkon funkčných bezpečnostných opatrení.
Pružný systém bezpečnosti zohľadňujúci vždy aktuálne riziká a hrozby.
Zaškolenie zamestnancov a ich zapojenie do implementácie bezpečnosti
Zvýšenie úrovne biznis kontinuity.
  • Investícia do bezpečnosti IT je investíciou nielen do dobrých vzťahov so svojimi biznis partnermi, ale aj do vlastnej sebadôvery.
     

    GAMO a.s.

Prečo si vybrať GAMO Cloud?

Najmodernejší cloud na Slovensku

Najmodernejší cloud na Slovensku

GAMO Cloud je prvé dátové centrum na Slovensku využívajúce koncept SDDC – Software Defined Data Centre. Najnovšie technológie VMware umožňujú 100%-nú virtualizáciu sietí a dátových úložísk.

Viac

Bezpečnosť a ochrana údajov

Bezpečnosť a ochrana údajov

GAMO Cloud spĺňa prísne pravidlá na bezpečnosť a dostupnosť, vrátane štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III, ale aj normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001 a ISO 27018 pre ochranu osobných údajov v cloude.

Viac

Dostupnosť technickej podpory a IT špecialistov

Dostupnosť technickej podpory a IT špecialistov

Nie sme nadnárodná firma, pre ktorú ste „malý biznis“ alebo „jeden z mnohých“. U nás má každý zákazník garantovaný prístup k IT špecialistovi, s ktorým môže komunikovať v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Viac