Skočiť na hlavný obsah
Naše riešenia na problémy, s ktorými sa stretávate.

Nastavíme, zabezpečíme systémy a procesy tak, aby dokázali zareagovať na kybernetické hrozby, ktoré prichádzajú nečakane, útočia na bezpečnosť siete (IT) alebo priemyselné systémy (OT).

Odhalíme zraniteľnosti v systémoch skôr ako útočník.
Poradenstvo, konzultácie a odporúčania pri implementácii komplexných bezpečnostných riešení.
Phishing otvára dvere ransomvér útokom, a preto dbáme na ochranu e-mailov.
Navrhneme optimálnu sadu bezpečnostných nástrojov Microsoft, ESET pre koncové zariadenia.
Správnym zálohovaním dát minimalizujeme následky pochybení.
Posúdime úrovne informačnej bezpečnosti voči legislatívnym požiadavkám.
Nastavíme security politiky, profylaktiku a dohliadneme na ich neustále ladenie.
Postupnými krokmi posunieme IT bezpečnosť firmy na vyššiu úroveň.
Mieru ohrozenia znižujeme vzdelávaním.

Firmy čakajú prísnejšie pravidlá kybernetickej bezpečnosti. Onedlho začne platiť smernica Európskeho parlamentu Network and Information Security – NIS 2, zaväzujúca k väčšej kontrole a obozretnosti. Pre koho budú nové pravidlá záväzné a čo je ich cieľom? 

Čo je to bezpečnosť?
Riadime sa princípom vytvorenia primeraného riešenia ochrany.

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Sieťová bezpečnosť

Testy zraniteľnosti

Bezpečnosť priemyselných systémov

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Konzultácie a vzdelávanie

SECaaS

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

Analýza kybernetickej odolnosti IT

Začnite s nami

Prečo si vybrať Security riešenia od GAMO?

https://www.gamo.sk/

Kybernetická ochrana na mieru

Navrhujeme opatrenia, ktoré majú zmysel a sú realizovateľné. Máme medzinárodné skúsenosti s riešením kybernetickej bezpečnosti u veľkých, ale aj menších klientov.

https://www.gamo.sk/

Profesionalita služieb

Rozumieme inžinieringu sieťovej infraštruktúry, vieme dizajnovať a tvoriť koncepty. Dôverne poznáme problematiku kybernetickej bezpečnosti riadiacich systémov.

https://www.gamo.sk/

Top bezpečnostní špecialisti

Naši experti sú držiteľmi špičkových certifikácií (GICSP, IEC 62443, CHFI a CSSA) z oblasti kybernetickej ochrany riadiacich systémov. Projekty dodávame načas a v excelentnej kvalite.

Technologickí partneri

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.