Kybernetická bezpečnosť

Ochránime vás pred kybernetickými hrozbami a zabezpečíme súlad s legislatívou ZKB.

Kyberbezpečnosť pod kontrolou

Útok hackera, nesprávne konfigurované zariadenie, sociálne inžinierstvo či neznalosť zamestnanca môže viesť k nezvratným následkom. Škody na technológiách, výpadok 

SCADA

 systémov alebo zneužitie údajov môžu spôsobiť vysoké finančné straty aj poškodenie reputácie.
Dôverne zmapujeme nakoľko chránená pred kybernetickými rizikami je práve vaša spoločnosť. Navrhneme a aj vykonáme opatrenia adekvátne pre podporu kybernetickej aj funkčnej bezpečnosti podniku. Rozdielová 

GAP analýza

 ich presne pomenuje. Zohľadňujeme päť aspektov bezpečnosti: ľudské zdroje, dáta, technológie, procesy a legislatívne nároky.

Čo ponúka naše riešenie?
Komplexné pokrytie bezpečnostných požiadaviek v oblasti IT a OT, SCADA/ICS systémov.
Audity a posudky kybernetickej bezpečnosti.
Zabezpečenie súladu so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti ZKB.
Návrhy realizovateľných opatrení a služieb, ktoré vychádzajú zo štandardov ISO 27000, IEC 62443, GDPR.
Bezpečnostný monitoring pre IT / OT / IIoT, automatická detekcia a manažment rizík v reálnom čase.
Správu systému bezpečnosti pod kontrolou partnera, ktorý má know-how a globálne skúsenosti a certifikácie.
Optimalizáciu nákladov vynakladaných na kybernetickú bezpečnosť.
  • Investícia do bezpečnosti IT je investíciou nielen do dobrých vzťahov so svojimi biznis partnermi, ale aj do vlastnej sebadôvery.
     

    GAMO a.s.

Spoľahlivosť Security riešení od GAMO

Kybernetická ochrana na mieru

Kybernetická ochrana na mieru

Navrhujeme opatrenia, ktoré majú zmysel a sú realizovateľné. Máme medzinárodné skúsenosti s riešením kybernetickej bezpečnosti u veľkých, ale aj menších klientov.

Viac

Profesionalita služieb

Profesionalita služieb

Rozumieme inžinieringu sieťovej infraštruktúry, vieme dizajnovať a tvoriť koncepty. Dôverne poznáme problematiku kybernetickej bezpečnosti riadiacich systémov.

Viac

Top bezpečnostní špecialisti

Top bezpečnostní špecialisti

Naši experti sú držiteľmi špičkových certifikácií (GICSP, IEC 62443, CHFI a CSSA) z oblasti kybernetickej ochrany riadiacich systémov. Projekty dodávame načas a v excelentnej kvalite.

Viac