Kybernetická bezpečnosť

Návrh a realizácia bezpečnostných opatrení podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Chráňte si dáta

Kybernetický priestor sa stal novým prostredím, v ktorom sa stretávajú IT systémy s útočníkmi bez hraníc či pravidiel. Škody na technológiách alebo zneužitie údajov môžu mať pre spoločnosti nezvratné následky. Nielen priamy výpadok systému, ale aj poškodená reputácia a dôvera sa ťažko obnovuje. Ako je práve vaša spoločnosť chránená pred týmto novým druhom bezpečnostných hrozieb? Riešenie bezpečnosti IT od GAMO je postavené na princípe vytvorenia primeraného riešenia bezpečnosti podľa špecifík konkrétneho zákazníka, pričom zohľadňuje päť aspektov bezpečnosti: ľudské zdroje, dáta, technológie, procesy a legislatívne nároky. Tieto aspekty sa vzájomne ovplyvňujú, zmena jedného má spravidla vplyv aj na ostatné.

Čo ponúka naše riešenie?
Komplexné pokrytie bezpečnostných požiadaviek v oblasti IT a priemyselných systémov.
Preventívne ako aj reaktívne opatrenia v prípade výskytu rizika.
Zabezpečenie súladu s platnou legislatívou a bezpečnostnými štandardmi.
Pružný systém bezpečnosti zohľadňujúci vždy aktuálne riziká a hrozby.
Nástroje a postupy pre zabezpečenie biznis kontinuity.
Optimalizáciu nákladov vynakladaných na bezpečnosť.
  • Investícia do bezpečnosti IT je investíciou nielen do dobrých vzťahov so svojimi biznis partnermi, ale aj do vlastnej sebadôvery.
     

    GAMO a.s.

Spoľahlivosť Security riešení od GAMO

Bezpečnosť ktorú potrebujete

Bezpečnosť ktorú potrebujete

Každý klient má svoje špecifické systémy a údaje, ktoré potrebuje chrániť. Navrhované bezpečnostné opatrenia sú adekvátne individuálnym požiadavkám. Univerzálne riešenie neexistuje.

Viac

Profesionalita služieb

Profesionalita služieb

Máme skúsenosti s riešením kybernetickej bezpečnosti u veľkých, ale aj menších klientov. Služby poskytujú certifikovaní špecialisti s niekoľkoročnými praktickými skúsenosťami.

Viac

Súlad s legislatívou

Súlad s legislatívou

Nami navrhované opatrenia a poskytované služby vychádzajú z medzinárodných štandardov ISO 27000, ISO 62443, GDPR ako aj zákona o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z.z.

Viac