Skočiť na hlavný obsah
Legislatívny súlad

Posúdime úroveň informačnej bezpečnosti

Auditom bezpečnosti posúdime úroveň informačnej bezpečnosti po organizačnej, procesnej a technologickej stránke. Zhodnotíme súlad interných bezpečnostných politík, metodík či smerníc s nárokmi legislatívy alebo normami ISO/IEC 27001/ISO 27002. Začíname pochopením ako fungujú biznis procesy v organizácii, kto by mohol zaútočiť, prečo a ako. Zistíme potenciálne hrozby a scenáre útokov, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Poznáme legislatívne výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti na rok 2022.

Prečo si vybrať naše služby
ZNALOSŤ LEGISLATÍVY
Riadime sa požiadavkami zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 - NIS, normami ISO/IEC 27000, ako aj normami pre informačnú bezpečnosť priemyselných riadiacich systémov ISO/IEC 62443 a NIST 800-82.
KVALITA V TÍME
Naši kolegovia disponujú znalosťami dátových centier, fyzickej bezpečnosti perimetra a architektúry IT a OT systémov. Sú držiteľmi certifikátov CISA, CHFI, GICSP, CISSP a ďalších.
KOMPLEXNÝ POHĽAD
Zosumarizujeme a kontrolujeme príslušné IT aktíva, bezpečnostné dokumenty, uskutočníme testovanie a vykonáme rozhovory na overenie kontrol. Audit dodávame v špičkovej kvalite a v súlade s legislatívnymi požiadavkami.
VÝSTUP AUDITU
High-level dokument posúdenia súčasného stavu bezpečnosti IT alebo OT systémov s identifikovanými rizikami a príslušnou legislatívou. Obsahuje rámcový návrh technických a administratívnych opatrení, stratégiu minimalizácie rizika.
Hľadáte inú formu podpory kybernetickej odolnosti? V ponuke máme ďalšie služby.
Najčastejším problémom je podceňovanie reálnych hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A preto nečakajte a obráťte sa s požiadavkami priamo na nás.

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Sieťová bezpečnosť

Testy zraniteľnosti

Bezpečnosť priemyselných systémov

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Konzultácie a vzdelávanie

SECaaS

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

Analýza kybernetickej odolnosti IT

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.