Softvérové riešenia

Komplexné služby vývoja softvérových riešení.

Efektivita do biznis procesov

Poskytujeme komplexné služby vývoja software na zákazku. Orientujeme sa na vybrané problematiky: GIS riešenia, Master Data Management, integráciu podnikových IS a nástroje pre manažérske prehľady a vizualizáciu dát – Business Intelligence. Bližšie informácie nájdete v zákazníckych referenciách.
Vyvíjame softvérové produkty prispôsobené konkrétnym požiadavkám zadávateľa. Desktopové, komplexné s architektúrou klient/server, prepojené s cloudom. Realizujeme vývoj mobilných aplikácií na platforme Android a iOS. 
Pripravujeme riešenia v oblasti IoT – internet vecí. Identifikujú možnosti a spôsoby ako optimalizovať procesy, znižovať prevádzkové náklady, minimalizovať chybovosť, znížiť potrebu ľudských zásahov, šetriť čas.

Čo ponúka naše riešenie?
Skúsenosti z vývoja, prevádzkovania a podpory veľkých zákazníckych riešení vrátane kritických systémov.
Schopnosť vyvíjať špecializované, ako aj univerzálne aplikácie.
Zameranie na klientov z rôznych oblastí.
Tím skúsených analytikov, databázových špecialistov a programátorov, ktorí sú schopní navrhnúť a vyvinúť špecifické aplikácie pre konkrétne potreby klientov.
Podpora modernej platformy JAVA.
Komplexné služby konsolidácie dát.
Špecifické analýzy a reporty spolu s ich vizualizáciami.
Projektové a agilné riadenie vývoja.
  • Navrhneme riešenie, ktoré vo finále svojou funkčnosťou bezprecedentne prekoná balíkové produkty.

    GAMO a.s.
  • Vyvinieme softvér, ktorý vám pomôže splniť vaše biznisové ciele.

    GAMO a.s.
  • Projekty dodávame rýchlo, aj vďaka využívaniu agilných metód vývoja. Preto sú nákladovo efektívne.

    GAMO a.s.

Prečo nás klienti vyhľadávajú

Expertíza a poznanie problematiky

Expertíza a poznanie problematiky

Softvéroví analytici Vás prevedú návrhom funkčnosti, v spolupráci s Vami rozpracujú jednotlivé scenáre využitia. Nakoniec celé riešenie dôkladne otestujeme, nielen z funkčnej, ale aj z bezpečnostnej stránky.

Viac

Naše
schopnosti

Naše
schopnosti

Vyvinieme softvér, ktorý pomôže splniť vaše biznisové ciele. Funkčnosťou prekoná balíkové produkty. Využívame projektové riadenie, agilné metódy vývoja, quality assurance. Komplexne pokrývame celý životný cyklus SW riešenia.

Viac

Nový pohľad na existujúce dáta

Nový pohľad na existujúce dáta

Rozšírime funkčnosť Vašich systémov. Manažérske prehľady Vám poskytnú kvalitný prehľad o výkonnosti firmy v očakávanej forme, podporia biznis rozhodovanie v reálnom čase.

Viac

Referencie

RIS

Podpora bezpečnej prevádzky ropovodu a prevencia ochrany životného prostredia.

MDM riešenie

SPDM predstavuje technické riešenie, ktoré umožní postupne v rámci menších etáp budovať komplexný nástroj na pokrytie MDM - Master Data Management potrieb. Riešenie svojou jedinečnosťou poskytuje vysokú flexibilitu a adaptabilitu, ktorá dynamický reaguje na meniace sa požiadavky Slovenskej pošty, a.s.

Špecializovaná aplikácia v cloude

GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA poskytuje motoristom komplexné asistenčné služby prostredníctvom telefonického call centra aj mobilnej aplikácie, tieto sú riadené špecializovanou aplikáciou prevádzkovanou v GAMO Cloud.