Skočiť na hlavný obsah
Naše riešenia na problémy, s ktorými sa stretávate.

Realizujeme komplexné služby vývoja SW riešení. Zameriavame sa na oblasti Master Data Management, Integráciu podnikových IS, Business Intelligence, optimalizácie procesov a systémov.
Výsledkom môže byť aplikácia, informačný systém alebo webové riešenie, ktoré splní vaše biznis ciele. 

Vyvíjame softvérové riešenia na mieru požiadavkám zadávateľa.
Rozpracujeme rôzne scenáre využitia.
Využívame projektové riadenie a agilné metódy vývoja.
Kontrolujeme kvalitu finálneho produktu aj jeho výrobu.
Podporujeme moderné technológie.
Máme tím analytikov a programátorov.
Eliminujeme problémy s dátovou kvalitou.
Čo sú softvérové riešenia?
Softvérové riešenia výrazne prispievajú k unifikácii a štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Vývoj softvérových riešení na mieru

Návrh podnikových IS

Integračné služby

Manažérske prehľady

Master Data Management

Expertný liekový systém Aesculap

Digitálne dvojča

Začnite s nami

Prečo nás klienti vyhľadávajú?

https://www.gamo.sk/

Expertíza a poznanie problematiky

Softvéroví analytici Vás prevedú návrhom funkčnosti, v spolupráci s Vami rozpracujú jednotlivé scenáre využitia. Nakoniec celé riešenie dôkladne otestujeme, nielen z funkčnej, ale aj z bezpečnostnej stránky.

https://www.gamo.sk/

Naše schopnosti

Vyvinieme softvér, ktorý pomôže splniť vaše biznisové ciele. Funkčnosťou prekoná balíkové produkty. Využívame projektové riadenie, agilné metódy vývoja, quality assurance. Komplexne pokrývame celý životný cyklus SW riešenia.

https://www.gamo.sk/

Nový pohľad na existujúce dáta

Rozšírime funkčnosť Vašich systémov. Manažérske prehľady Vám poskytnú kvalitný prehľad o výkonnosti firmy v očakávanej forme, podporia biznis rozhodovanie v reálnom čase.

Technologickí partneri

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Po prvom zbere zákazníckych požiadaviek a identifikácii všetkých primárnych potrieb vzniká obchodný zámer, ktorý obsahuje aj rámcovú cenu diela a orientačný harmonogram. Tá sa môže spolu so spresnenými požiadavkami v čase meniť oboma smermi.

 

Nie, nie je to nutné. Zákazník môže využiť služby komerčných cloudových služieb, ktoré sú schopné komplexne zabezpečiť takmer všetky nároky a potreby zákazníka. Šetria tak miesto nevyhnutné na umiestnenie technológie, energie a eliminujú pravidelné výmeny HW prvkov. Sú však špecifické riešenia, ktoré vlastný HW potrebujú. Aj tu je však možné kombinovať cloud služby s vlastnými HW prvkami.

 

Vývoj začína identifikáciou primárnej požiadavky. Požiadavku identifikuje priamo zákazník alebo obchodník našej spoločnosti. Spoločnými rozhovormi a zberom potrieb zákazníka vzniká zámer popisujúci, čo zákazník potrebuje a ako je možné potreby riešiť.

Je nevyhnutné spracovať detailné špecifikácie diela (popisujúce jeho presnú funkčnosť), pripraviť súhrn všetkých funkčných aj nefunkčných požiadaviek, identifikovať potreby na technológie, možnosti realizácie HW prvkov, akceptovať riziká a zladiť časové potreby zákazníka a schopnosti dodávateľa. Zákaznícke riešenie nevzniká zo dňa na deň a môže trvať mesiace.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.