Skočiť na hlavný obsah
Zhrnutie

Modul CRM nadväzuje na evidenciu obchodných príležitostí v prostredí Microsoft Dynamics CRM a ďalej rozširuje jeho možnosti.
Je základom procesu generovania dokumentov cenových ponúk v Dynamics CRM a návrhu zmluvy v Registroch zmlúv podnikových riešení.
Obchodná príležitosť z Dynamics CRM sa automaticky zapisuje do evidencie cien centrálneho systému. Po nastavení cien zodpovedným pracovníkom prechádza daný záznam viacstupňovým schvaľovacím procesom. O schválení resp. zamietnutí ceny je vlastník záznamu evidencie cien notifikovaný. Modul tiež využíva možnosť zastupovania v procese spracovania záznamu v prípade neprítomnosti používateľa. Modul obsahuje záznamy cien a ponúk požadovaných firemných produktov.

Riešenie okrem primárnej funkcie obsahuje:

  • CRM (Microsoft Dynamics)
  • Chatbot
  • JAS CRM

 

 

Parametre služieb produktov typu „Enterprise“

Ďalšie vlastnosti systému alebo jeho častí
RÁMCOVÉ MODULY
Správa zákazníkov, obchodných prípadov od oslovenia po uzatvorenie zmluvného vzťahu. Komunikačný modul so zákazníkmi. Evidencia cien: pre jednotlivé príležitosti prenesené z Dynamics CRM. Účelom je nastavenie cien pre vytvorenie ponuky. Štruktúra a pravidlá nastavovania cien sú prispôsobené konkrétnemu produktu. Pre nastavenie cien je možné použiť cenové šablóny. Ceny na schválenie: evidencia záznamov cien v schvaľovacom procese. Údaje sú zobrazované jednotlivým používateľom podľa pravidiel schvaľovania. Evidencia ponúk: v rôznom stave spracovania. Účelom evidencie je zamietnutie alebo akceptácia ponuky. Správa hladín pre schvaľovanie: evidencia cenových hladín pre jednotlivé produkty, ktorá určuje potrebný stupeň schválenia. Správa šablón pre Evidenciu cien: evidencia preddefinovaných cien používaných pri nastavovaní cien produktov v evidencii cien. Správa používateľov CRM: administrácia kompetencií používateľov, ktorí majú pridelení prístup do aplikácie CRM v rámci firemného prostredia.
INTEGRAČNÉ SCHOPNOSTI
Integrácia na externé systémy: Dynamics CRM, Integrácia na interné systémy: Register zmlúv (GDM) Spôsob prenosu: WebService SOAP 1.2, FileSharing
POŽIADAVKY NA LICENCIE
Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition (SSIS, SSAS) Microsoft Dynamics 365
AKTUÁLNA VERZIA
1.2.0
ZVEREJNENIE NOVEJ VERZIE
1. 5. 2023
KÓD PRODUKTU
50ex-16

Pre ďalšie informácie alebo vyžiadanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite sa na ďalšie Enterprise produkty v ponuke GAMO.
Profesionálne navrhnuté softvérové riešenia výrazne prispievajú k štandardizácii procesov, k znižovaniu nákladov a obmedzeniu chýb ľudského faktora.

Modul GDM

Modul ASUD

Modul CRM

Modul DPP

Modul ECK

Modul EPO

Modul NM

Modul PČ

Modul PLC

Modul CR

Modul AVPP

Modul G3D

Modul IP

Modul GGIS

Modul GAM

Modul GDWH

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.