Skočiť na hlavný obsah
Stratégia bezpečnosti siete

Kombinácia nástrojov, technológií a politík

Aby sieťová bezpečnosť dokázala efektívne pokryť čoraz komplexnejšie prostredia, musí využívať desiatky nástrojov, technológií a politík. Naši špecialisti a architekti vám vytvoria bezpečnostnú stratégiu presne na mieru vašim potrebám a efektívne zabezpečia každý aspekt sieťovej bezpečnosti – od viacvrstvovej ochrany perimetra a infraštruktúry, cez granulárne prístupové politiky, až po komplexný monitoring, reporting a threat hunting.

 

 

Radi by ste sa dozvedeli viac? Napíšte nám, pošleme vám záznam z webinára, kde sme sa venovali práve tejto téme.

Prečo si vybrať naše služby?
TECHNOLÓGIE
Pri tvorbe pokročilých riešení využívame technológie od globálnych lídrov na trhu.
EFEKTIVITA
Naši architekti navrhnú a implementujú komplexné, škálovateľné a automatizované riešenia s ohľadom na každé špecifikum vašej siete.
PROFESIONÁLNA PODPORA
Chýbajú vám bezpečnostní špecialisti, ktorí sú nevyhnutní na spravovanie bezpečnostných riešení, vyhodnocovanie, analyzovanie a riadenie bezpečnostných incidentov? Sme pripravení poskytnúť vám profesionálnu podporu alebo plnú správu bezpečnostného riešenia.
Hľadáte inú formu podpory kybernetickej odolnosti? V ponuke máme ďalšie služby.
Najčastejším problémom je podceňovanie reálnych hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A preto nečakajte a obráťte sa s požiadavkami priamo na nás.

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Sieťová bezpečnosť

Testy zraniteľnosti

Bezpečnosť priemyselných systémov

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Konzultácie a vzdelávanie

SECaaS

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

Analýza kybernetickej odolnosti IT

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.