Skočiť na hlavný obsah
DRaaS

Biznis kontinuita

Zlyhanie hardvéru, havária spôsobená požiarom, kybernetický útok či nesprávny konfiguračný zásah môžu zapríčiniť výpadok funkčnosti IT systémov. Iba zálohovanie údajov nepostačuje na plné obnovenie prevádzky. DRaaS poskytuje jednoduché, cenovo efektívne služby Disaster Recovery na báze služby v cloude. Vďaka jednoduchej implementácii a zvládnutým testom dôverujú nášmu riešeniu firmy rôznych veľkostí a zamerania.

 

Hoci nemôžete zabrániť všetkým katastrofám ani ich predvídať, pokiaľ využívate cloud službu Disaster Recovery môžete počítať s plným obnovením dát, systémov, nastavení a prevádzky. Prestoje nik neodpúšťa, a preto sa neváhajte na nás obrátiť.

Ako využijete Disaster Recovery?
AUTOMATICKÁ OCHRANA APLIKÁCIÍ
DRaaS umožňuje nastaviť plne automatizovaný proces s presnou postupnosťou zapínania virtuálnych serverov v GAMO Cloud pri výpadku infraštruktúry. Synchronizácia a migrácia virtuálnych serverov funguje bez akýchkoľvek obmedzení na prevádzku.
RPO A RTO KRITÉRIÁ
Individuálne nastavíme kritériá záložnej infraštruktúry. RPO – Recovery Point Objective určí akceptovateľnú dobu od poslednej zálohy. RTO – Recovery Time Objective definuje časový úsek, dokedy musí byť záložný systém plne k dispozícii.
BEZPEČNÝ CLOUD
Prenos replikovaných dát medzi GAMO Cloud a chránenou infraštruktúrou (internet) je kryptovaný pomocou TLS 1.2. Garantujeme vysokú bezpečnosť, potvrdenú nezávislými auditmi a certifikátmi.
GEOGRAFICKÁ LOKALITA CLOUDU
GAMO Cloud spĺňa podmienky geograficky vzdialenej lokality, vyžadované pre Disaster Recovery systémy. Dáta sú výhradne umiestnené na Slovensku a neopúšťajú krajinu. Zálohovacia infraštruktúra je umiestnená v Tier III datacentrách, ktoré spĺňajú kritériá NBU.
Hľadáte inú cloudovú službu? V ponuke máme aj ďalšie produkty.
Ideálne riešenia umožňujúce flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu, nielen pre inovácie a rozvojové projekty, ale aj pre nečakané situácie a nestabilné obdobia.

Virtuálne dátové centrum | IaaS

Privátny cloud

Databáza MS SQL | DBaaS

GAMO Drive úložisko

Objektové úložisko

Kubernetes

Zálohovanie ako služba | BaaS

Disaster Recovery v cloude

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.