Skočiť na hlavný obsah
Riadenie incidentov

Základná úroveň IT podpory

Monitoringu IT môže byť na požiadanie rozšírená o služby poskytované Zákazníckym centrom. Naši operátori zabezpečujú dohľad nad kľúčovými IT systémami, spravujú všetky zadané požiadavky, poskytujú základnú úroveň podpory, riadia a vyhodnocujú procesy spojené s obsluhou incidentov smerom na klienta alebo riešiteľov tretích strán. Zložité udalosti môžu postúpiť na riešenie IT špecialistom, ktorých po dohode s klientom na vybrané úkony outsourcujeme.

Ako IT správne integrovať do podnikových systémov a existujúcich procesov tak, aby všetko spolu fungovalo? Nemajte obavy využiť výhody externých služieb na správu IT alebo v prípade zmien v IT infraštruktúre. 

Prečo si vybrať naše služby?
ŠKOLENÍ OPERÁTORI
Operátori pružne reagujú na aktuálne požiadavky klientov, vybavíme približne 3 000 priamych požiadaviek klientov za rok.
SKÚSENOSTI
Zaevidujeme a podľa dohodnutých postupov riadime cca 57 000 monitorovaných incidentov ročne.
REAL TIME PODPORA
Notifikáciu o neštandardnej udalosti vám sprostredkujeme v reálnom čase, proaktívne predchádzame výpadkom.
Nenašli ste presne to, čo ste hľadali? Pozrite si ponuku služieb pre Outsourcing IT.
Firemné IT si vyžaduje nepretržitú prevádzku a spoľahlivé zabezpečenie. Správu IT prenechajte kľudne nám, máme dlhoročné skúsenosti, know-how a špecialistov.

Microsoft 365

Správa IT infraštruktúry | SLA

Monitoring ako služba

Služby zákazníckeho centra

Služby IT špecialistov

Microsoft Premier Support

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.