Skočiť na hlavný obsah
vDC | IaaS

Infraštruktúra v cloude s podporou 24/7

Virtuálny server v cloude je jednoduchý a efektívny spôsob ako pre firmu zabezpečiť serverovú infraštruktúru s excelentnou podporou 24/7. Môžete ho začať využívať postupne, krok po kroku. Ak mu zatiaľ plne nedôverujete, umožníme vám najskôr otestovať jeho funkčnosť. Získaním skúseností si sami overíte, aký je cloud spoľahlivý. Biznis kritické aplikácie v ňom prevádzkujeme pre čoraz viac firiem.

Zaujímajú vás parametre sprístupnenia bezplatnej testovacej prevádzky?

 

Prečo si vybrať GAMO Cloud vDC
CLOUD DO FIRMY
Požadované výpočtové zdroje pripravíme výrazne rýchlejšie než lokálny server. Namiesto kapitálových investícií a času postačuje na vybudovanie dátového centra v cloude niekoľko kliknutí na selfportáli.
CLOUD NA MIERU
Na mesačnej báze si môžete meniť konfiguráciu virtuálneho servera podľa aktuálnych potrieb. V závislosti od objednaných zdrojov sami presne viete, koľko zaplatíte.
BEZPEČNÁ MIGRÁCIA DO CLOUDU
VPN, bezpečnosť alebo zálohovanie prispôsobíme individuálnym požiadavkám. Spoľahnúť sa môžete na našich systémových špecialistov, prevedú vás celým procesom migrácie.

Vyberte si z ponuky našich produktov

50%off
1 year
 • Start vDC
  • vCPU @1GHz: 6
  • RAM: 8 GB
  • HDD: 100 GB Tier III.
  • IP address: 1 x Public
  • Bandwidth: 10 Mbps, Flat
  • SLA: 99,6%
  1. Ďalšie vlastnosti
  2. VMware Technology
  3. VMware NSX Firewall with Load Balancer, IPSec and SSL VPN
  4. Up to 5 L2 Networks
  5. Backups, Snapshots
  6. VMs, Firewall and Networks with Custom Setup
Od € 86.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*
50%off
1 year
 • Business vDC
  • vCPU @2GHz: 12
  • RAM: 16 GB
  • HDD: 250 GB Tier II.
  • IP address: 2 x Public
  • Bandwidth: 20 Mbps, Flat
  • SLA: 99,95%
  1. Ďalšie vlastnosti
  2. VMware Technology
  3. VMware NSX Firewall with Load Balancer, IPSec and SSL VPN
  4. Up to 10 L2 Networks
  5. Backups, Snapshots
  6. VMs, Firewall and Networks with Custom Setup
Od € 185.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*
50%off
1 year
 • Enterprise vDC
  • vCPU @2GHz: 16
  • RAM: 32 GB
  • HDD: 500 GB Tier I.
  • IP address: 2 x Public
  • Bandwidth: 30 Mbps, Flat
  • SLA: 99,97%
  1. Ďalšie vlastnosti
  2. VMware Technology
  3. VMware NSX Firewall with Load Balancer, IPSec and SSL VPN
  4. Up to 20 L2 Networks
  5. Backups, Snapshots
  6. VMs, Firewall and Networks with Custom Setup
Od € 356.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*
50%off
1 year
 • Custom vDC
  • vCPU @2GHz: 1
  • RAM: 1 GB
  • HDD: 10 GB Tier I.
  • IP address:1 x Public
  • Bandwidth: 10 Mbps, Flat
  • SLA: 99,97%
  1. Ďalšie vlastnosti
  2. VMware Technology
  3. VMware NSX Firewall with Load Balancer, IPSec and SSL VPN
  4. Up to 20 L2 Networks
  5. Backups, Snapshots
  6. VMs, Firewall and Networks with Custom Setup
Od € 23.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*

V troch firmách sme sa pýtali na ich skúsenosť s migráciou do cloudu. Poznáme overené postupy, ako uskutočniť migráciu s minimálnou alebo nulovou nedostupnosťou systémov. Spolu zvládneme proces migrácie bez komplikácií. 

Hľadáte inú cloudovú službu? V ponuke máme aj ďalšie produkty.
Ideálne riešenia umožňujúce flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu, nielen pre inovácie a rozvojové projekty, ale aj pre nečakané situácie a nestabilné obdobia.

Virtuálne dátové centrum | IaaS

Privátny cloud

Databáza MS SQL | DBaaS

GAMO Drive úložisko

Objektové úložisko

Kubernetes

Zálohovanie ako služba | BaaS

Disaster Recovery v cloude

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.