Skočiť na hlavný obsah

Zadanie

S rastúcimi nárokmi na poskytované služby a využívanie moderných technológií naprieč všetkými dodávateľsko-odberateľskými zložkami prišiel aj tu impulz na zmenu. Rozhodnutie nahradiť dosluhujúce železo infraštruktúrou v cloude vychádzalo z dôkladnej technickej analýzy aktuálneho stavu siete a systémov. IT systémy klienta obsluhujú centrálu, sieť veľkoskladov a kvetinárstiev po celom území SR. Cieľom bolo vybudovať moderné IT prostredie, ktoré umožní rastúcej firme prevádzkovať nielen súčasné, ale aj nové aplikácie, a zároveň má dosahovať minimálne nároky na prevádzkovú podporu. Súčasťou riešenia je zmena spôsobu prevádzky IT systémov v sieti kvetinárstiev a skladov tak, aby sa obmedzili výpadky v prípade nedostupnosti pripojenia na centrálny informačný systém.

Klient

FLOS SLOVAKIA s.r.o.
Dovoz, distribúcia a predaj rezaných kvetov a črepníkových rastlín.
Sieť kvetinárstiev a skladov po celom Slovensku
Vybudovanie flexibilného riešenia, ktoré podporí ďalší rozvoj firmy. Optimalizácia prevádzky a zastrešenie podpory jedným spoľahlivým partnerom. Využívanie moderných technológií ako mobilné aplikácie, virtuálne desktopy, mobilita pracovníkov.

Naše riešenie

Vo FLOS SLOVAKIA s.r.o. sme na úvod vykonali komplexnú analýzu IKT prostredia - súčasný stav siete a systémov, ich zhodnotenie z pohľadu bezpečnosti, zabezpečenia kontinuity pri výpadku niektorej časti. Súčasťou analýzy bol aj návrh priorít v budovaní nového riešenia s využitím služieb verejného alebo hybridného cloudu.

Vzhľadom na požiadavku klienta zabezpečiť vysokú dostupnosť, a zároveň minimalizáciu prevádzkovej podpory, sme navrhli riešenie v cloude s využitím servisnej podpory zastrešenej do centralizovaného riešenia. GAMO Cloud nahradil všetky fyzické servery klienta, na ktoré sme podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu migrovali jednotlivé virtuálne servery. Tenkí klienti nahradili lokálne počítače vo veľkoskladoch, na niekoľkých predajniach fungujú a pracujú už len prostredníctvom mobilnej aplikácie. Doladili sme internetové pripojenia vzdialených prevádzok a funkcionalitu jednotlivých častí. Zároveň je celá infraštruktúra vzdialene monitorovaná.

Vďaka nasadeniu Office 365 sú maily okamžite dostupné aj z viacerých zariadení, vrátane mobilných telefónov, čo pôvodné riešenie technicky neumožňovalo.


 

Rozhodnutie vymeniť lokálnu IT infraštruktúru za systémy v cloude umožnilo našej spoločnosti zamerať sa na primárne procesy, a to bez nutnosti riešiť obsluhu IT na úkor biznisu.
Ľuboš Ziman
obchodný riaditeľ FLOS SLOVAKIA s.r.o.

Prínosy

GAMO Cloud riešenie IaaS poskytuje transparentnú dostupnosť systémov a aplikácií pre centrálu a vzdialené pobočky, garantuje dostupnosť na úrovni 99,97%
Súčasťou je zálohovanie, backup na úrovni virtuálnych serverov. Je možné požiadať o rozšírenie služby zálohovania BaaS.
Dáta sú chránené podľa štandardov TIA 942, normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001, ISO 27018 pre ochranu osobných údajov v cloude.
Nie je potrebné riešiť prevádzku, údržbu, obnovu serverov a technológií.
Ekonomický výhodný spôsob platby za reálne spotrebované služby na mesačnej báze (OPEX).
Zjednotenie kancelárskych aplikácií, pravidelná obnova a udržiavanie aktuálnych verzií.

Využívané služby

Virtuálne dátové centrum | IaaS

Správa IT infraštruktúry | SLA

Microsoft 365

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.