Skočiť na hlavný obsah

Zadanie

Spoločnosť K-system kladie veľký dôraz na využitie moderných technológií vo výrobe, venuje značné úsilie inovácii výrobných procesov a vývoju vlastných produktov. Skvalitniť služby a zabezpečiť maximálnu možnú garanciu dostupnosti riadenia výroby a obchodného procesu sa podarilo aj vďaka obnove informačných systémov. Spoločnosť presunula pôvodné riešenie on-premise do privátneho cloudového riešenia.

Klient

K-system, spol. s r.o.
Stredné a malé podniky | Výroba žalúzií a tieniacej techniky
130 zamestnancov
Cloudové riešenie, ktoré kombinuje verejný cloud spolu s privátnym cloudom umožňujúcim využívanie technológie VDI - virtuálne desktopy.

Naše riešenie

Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud

  • Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D,
  • 20 pracovných staníc riadiacich výrobu,
  • 10 mobilných užívateľov na predajných pobočkách v rámci Slovenska.

Cloudové riešenie pre spoločnosť K-system je postavené na koncepte maximálnej dostupnosti nielen z pohľadu prevádzkového prostredia, ale aj internetovej konektivity. Vybudované riešenie kombinuje verejný cloud spolu s privátnym cloudom umožňujúcim využívanie Technológie VDI - virtuálne desktopy.

Virtuálne desktopy poskytujú nielen správcovi IT, ale aj konštruktérom vo výrobe, obchodníkom v predajných štúdiách či ostatným zamestnancom množstvo výhod. Technológia VDI ponúka používateľom funkčnosť plného desktopu. Títo sú schopní pristupovať k svojmu desktopu odkiaľkoľvek, z kancelárie aj mimo firmy. K dispozícii takto majú aj systémy, ktoré nie sú natívne prispôsobené vzdialenému prístupu. Pripojenie je možné z notebooku, mobilného telefónu alebo tabletu s internetovou konektivitou. Firemné dáta sú v bezpečí, pretože nikdy neopustia dátové centrum. Vďaka akcelerácii, pridávaniu dodatočného výkonu v cloudovej architektúre, môžu konštruktéri a grafici využívať grafické rozhranie aj na desktopoch, ktoré nemajú výkonnosť drahých pracovných staníc.

Flexibilita cloudového prostredia prináša benefity aj IT personálu. Vyznačuje sa kratšou dobou potrebnou pre migráciu novej verzie operačného systému, aktualizáciu či inštaláciu softvéru. Sprístupnenie pracovného prostredia novému zamestnancovi trvá tiež len chvíľu a možné sú aj takmer okamžité zmeny v aplikáciách pre všetkých používateľov.
Prechodom IT systémov a podnikových aplikácií do GAMO Cloud a využívaním VDI desktopov sa výrazne znížil počet zásahov realizovaných správcami IT, a to bezo zmeny alebo dopadu na koncových používateľov - pracovníci nezaznamenali diskomfort pri poskytovaní služieb.

Vybudované riešenie GAMO Cloud v spoločnosti K-system využíva inovatívny koncept SDDC technológií od VMware (HCI, VSAN, NSX a Horizon).

Hybridné riešenie, kombinácia privátneho cloudu a Office 365 služieb. Ako pilotný projekt sa zavádza koncepcia služieb Dynamics CRM and Dynamics Field.


 

Cloudové riešenie umožnilo IT personálu šetriť čas, optimalizovať činnosti a sústrediť svoje kapacity do rozvoja kľúčových systémov a aplikácií spoločnosti K-system. Z jedného miesta jednoducho ovládame, spravujeme a prispôsobujeme používateľské prostredie. Mobilitu virtuálnych desktopov v cloude oceňujú aj naši pracovníci, keďže im umožňuje riešiť zadania odkiaľkoľvek a zaručujú im flexibilitu. Využívaním grafického rozhrania v cloud architektúre sa podstatne znižujú požiadavky na investície do CAD pracovných staníc.
Ing. Stanislava Antošková Pružinová
Vedúca divízie financie a personalistika, zástupca riaditeľa, K-system, spol. s r.o.

Prínosy

Optimalizácia prevádzkových nákladov na IT, možnosť predikovať a riadiť ich výšku.
Garancia dostupnosti IT systémov na minimálne 99,97% - čo je v prípade on-premise riešenia ťažko dosiahnuteľný cieľ.
Bezpečný prístup k podnikovým aplikáciám odkiaľkoľvek – desktop ako služba, Desktop as a Service.
Konštruktéri a grafici využívajú grafické rozhranie aj na desktopoch, ktoré nemajú výkonnosť drahých pracovných staníc.
Predchádzanie prípadnej strate dát prostredníctvom služieb Backup as a Service v cloude s geo-redundanciou údajov do K-system.
Využitie kapacity IT pracovníkov v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou.

Využívané služby

Privátny cloud

Monitoring ako služba

Microsoft 365

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.